NIEUWS & TIPS

Interessante weetjes over cijferberoepers, nieuws én tips uit de sector.
Boekhouderstotaal.be houdt je op de hoogte!

Wat wil je weten?

Lagere tarieven in de vennootschapsbelastingen: ja, maar...

21/8/2017

                                                                

Het normale tarief in de vennootschapsbelastingen bedraagt 33,99% (33% + 3% aanvullende crisisbijdrage). Ben je KMO-vennootschap en voldoe je aan een aantal voorwaarden, dan kan je genieten van een verlaagd tarief. Deze tarieven blijven nog geldig voor de inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018).

Vanaf 2018 zullen de tarieven geleidelijk verlagen:
  • voor KMO's zal vanaf 2018 een tarief van 20% gelden op de eerste schijf van € 100.000,00.
  • Het gewone tarief zal dalen naar 29% in 2018 en 2019 en 25% vanaf 2020.
  • In beide gevallen moet er in 2018 en 2019 nog 1,5% crisisbijdrage worden bijgeteld (i.p.v. 3% nu). Vanaf 2020 wordt dit tot 0% teruggebracht.
Belangrijke voorwaarde om van het KMO tarief te kunnen genieten is de uitkering van een minimumloon aan ten minste 1 bedrijfsleider-natuurlijke persoon van € 36.000,00 (of een bedrag gelijk aan de belastbare winst). Deze minimum bezoldiging wordt vanaf inkomsten 2018 verhoogd tot € 45.000,00. Dit betekent dat het lagere tarief in de vennootschapsbelasting gedeeltelijk zal worden gecompenseerd door de hogere inkomsten in de personenbelastingen en de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen uit bedrijfsleidersvergoedingen!

Een andere manier om de verlaging van de vennootschapsbelastingen te financieren is de verhoging van de basisrentevoet die wordt aangerekend als een vennootschap te weinig voorafbetaalt. Voor inkomsten 2017 bedraagt deze rentevoet gemiddeld 2,25%. Vanaf 2018 zal deze minimaal 3% bedragen. De Standaard en De Tijd meldden op 8/9/2017 dat voor 2018 dit tarief zelfs op 6,75% zal worden gebracht. 3x het tarief van 2017 dus. Te weinig voorafbetalen wordt dus duurder!

Meer details over de hervorming van de vennootschapsbelastingen vindt u in dit uitgebreide overzicht. Een hele boterham!
Maar uw boekhouder of accountant zal u hierover wellicht binnenkort ook uitgebreid informeren.
 
Kantoren in de kijker

Fiskodata nv

Vredestraat 2
9500 Geraardsbergen

Specialisatie: Vennootschappen - Eenmans (...)SBB Accountants & Adviseurs Hoofdkantoor

Diestsevest 32 bus 1 A
3000 LeuvenConfido Boekhouding - Fiscaliteit

Kachtemsestraat 116 bus 1
8870 Izegem


Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

               


Man tegen inspecteur van belastingen : 'Zou u a.u.b. willen voortmaken? Mijn kalmeermiddel is bijna uitgewerkt.'

- Wiet van Broeckhoven -