NIEUWS & TIPS

Interessante weetjes over cijferberoepers, nieuws én tips uit de sector.
Boekhouderstotaal.be houdt je op de hoogte!

Wat wil je weten?

Vanaf 1/1/2018 wordt het systeem van flexijobs uitgebreid. Hoe werkt het?

15/1/2018

                                                        

Tot einde 2017 konden enkel Horeca bedrijven (PC 302) gebruikt maken van het voordelige systeem van flexijobs. Vanaf 1/1/2018 kan echter ook de 'detailhandel' mensen flexibel tewerkstellen binnen dit systeem.

Welke sectoren worden bedoeld met 'detailhandel?

Onder detaihandel verstaat men 'de handel die bestaat in de directe verkoop van goederen/producten in kleine hoeveelheden of aantallen aan particuliere verbruikers'. Daaronder vallen  o.a. bakkers, slagers, kruideniers, kledingzaken en kappers. Maar bijvoorbeeld ook grootwarenhuizen zullen van dit systeem kunnen gebruik maken.
Meer concreet zullen werkgevers die onder volgende paritaire comite's vallen flexijobs kunnen aanbieden:

het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij (PC 118.03)**;
  • het paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
  • het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
  • het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
  • het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01);
  • het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
  • het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312);
  • het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
  • het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder één van bovenvermelde paritaire comités ressorteert.

Wie mag een flexijob uitoefenen?

Alle werknemers die minimum 80% werken bij 1 of meerdere andere werkgevers dan deze waarvoor men in het statuut van flexijobber werkt.
De referentie periode is kwartaal T-3, zijnde het 3de kwartaal voorafgaande aan het kwartaal waarin men als flexijobber aan de slag wilt gaan.
Nieuw is dat nu ook gepensioneerden in dit systeem een centje kunnen bijverdienen.
Zelfstandigen komen hiervoor nog steeds niet in aanmerking.

Waarom is een flexijob zo voordelig?

Voor de werknemer is het een voordelig systeem, omdat dit inkomen vrijgesteld is in de personenbelasting. Er moet evenmin werknemersbijdragen aan de RSZ worden doorgestort.
De werkgever zal enkel een werkgeversbijdrage van 25% op het uitbetaalde loon moeten doorstorten.
Concreet betekent dit dat een werknemer die 10 euro per uur verdiend in een contract als flexijobber, deze 10 euro ook volledig mag behouden. Voor de werkgever kost deze werknemer 12,50 euro per uur. 

Formaliteiten?

De werkgever zal met de flexijobber eerst een schriftelijke raamovereenkomst moeten afsluiten, en vervolgens een concrete arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor de periode waarin effectieve prestaties worden geleverd.
Voor een en ander zal een specifieke Dimona-aangifte moeten worden ingevuld.

 

Bron: ‘Sinds 1 januari flexi-jobs mogelijk in de detailhandel’, Securex, www.lex4you.be, 04/01/2018


 
Kantoren in de kijker

B&F Knaepen-Smets

Kleine Hoolstraat 43
3540 Herk-de-Stad

Specialisatie: Wij richten ons, met name (...)Foqué & Partners

Jozef Van Elewijckstraat 103
1853 Strombeek-Bever

Specialisatie: • Accountancy - • Fiscale (...)Fiduciaire Swinnen en Partners

Martelarenstraat 74
2400 Mol

Specialisatie: Wij bieden onze klanten e (...)


Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

               


Bedrijven, net zoals mensen, moeten eerst uitmaken wat ze willen zijn voor ze kunnen beslissen wat ze moeten doen.

- Charles Handy -