Privacy policy

Privacy beleid Boekhouderstotaal.be

 

De gegevens over uw kantoor die u op deze site bekendmaakt via registratie, die ons bereiken via de contactformulieren of via de inschrijving op onze nieuwsbrieven zullen door de beheerders van deze site (Checked & Balanced BVBA) enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gebruiker ons deze informatie heeft verleend.

Ze zal niet worden gebruikt voor andere commerciële of andersoortige activiteiten dan deze die door Checked & Balanced BVBA zelf worden ondernomen, noch worden doorgegeven aan derden.

De gebruiker heeft steeds het recht aan de beheerders te vragen de contactgegevens uit haar bestanden te verwijderen.

Als je het beheer over de Sahara aan de federale regering geeft, zal er binnen vijf jaar een tekort aan zand ontstaan.

- Milton Friedman -

Partners

                   

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief

Schrijf in