Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Fiduciaire Ten Hove

ITAA nr

Over ons

ACCOUNTANTS EN BELASTINGSCONSULENTEN

het voeren van de boekhouding volgens de wettelijke voorschriften
nazicht van intern uitgevoerde boekhoudingen
het opmaken van de balans en resultatenrekening
neerleggen van jaarrekeningen bij de Balanscentrale

FISCALITEIT

het invullen en indienen van BTW aangiften, listings en intracommunautaire opgaven
advies i.v.m voorafbetalingen
bijstand bij controles van BTW of directe belastingen
opmaken en verdedigen van bezwaarschriften
advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschappelijk vlak
advies bij pensioen- en successieplanning
analyse en bespreking van fiscale optimalisaties

DIVERSE

budgetten maken
advies bij de opstart van een eigen zaak en alle formaliteiten wat betreft de oprichting
raad geven bij het opstellen van nieuwe contracten
begeleiden van families bij vermogensplanning, overname van de zaak door de kinderen, derden enz.
oprichten van vennootschappen, fusies, splitsingen
ontbinden en vereffenen van vennootschappen
herstructurering
begeleiding en advies over investeringen
bemiddeling bij de verkoop van uw zaak
bemiddeling bij kredietaanvragen, contacten met bankinstellinge

Fiduciaire Ten Hove

Herentalsebaa 271, 2150, Borsbeek, Belgium

ITAA

BTW
BE 0459 925 894

Neem contact op