Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Fiduciaire Verhaert - Van Nune

ITAA nr

Over ons

Boekhouding:

Materiële verwerking van facturen en financiële verrichtingen voor éénmanszaken, vennootschappen en vrije beroepen
Nazicht en controle van intern gevoerde boekhoudingen in België en andere EU-landen
Opstellen tussentijdse resultaten
Opstellen jaarrekeningen
Financiële analyse
Boekhoudkundige organisatie

Fiscaliteit:

Opmaak, berekening en optimalisatie aangiften personenbelasting
Opmaak, berekening en optimalisatie aangiften vennootschapsbelasting
BTW aangiften, BTW listings, intracommunautaire aangiften
Vertegenwoordiging bij belastingcontroles betreffende personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW
Fiscale optimalisatie van uw vermogen

Vennootschapsrecht, handelsrecht, kredieten:

Oprichten, omvormen, fuseren en vereffenen van vennootschappen
Voorbereiden en begeleiden bij opstelling verslagen van algemene vergaderingen
Advies en bijstand voor kredietaanvragen en overleg met de bankier
Waardebepaling van ondernemingen

Starters:

Advies aan éénmanszaken, vennootschappen en vrije beroepen
Opmaak van een financieel plan
Inschrijven in de Kruispuntbank (KBO); en activeren BTW nummer
Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
Berekenen en bijsturen van de sociale bijdrage zelfstandige
Advies bij keuze vennootschapsvorm

Fiduciaire Verhaert - Van Nune

Vleerakkerstraat 111 B2, 2150, Borsbeek

ITAA

BTW
BE 0424 865 740

Neem contact op