Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Multum Bedrijfsrevisore

ITAA nr B00130

Over ons

De bedrijfsrevisor geeft, naast de wettelijke controleopdrachten,ook financieel-bedrijfseconomisch advies. Binnen dit werkdomein fungeert de revisor als raadgever en zal hij een objectief oordeel geven over de financiële toestand van het bedrijf. Ook het helpen van de bedrijfsleider met het interpreteren en evalueren van de cijfers en hierbij bedrijfseconomisch advies verlenen, behoort tot het takenpakket van de revisor.

De revisor vervult op deze manier verschillende rollen:

1); Rol van commissaris: In deze rol voert de commissaris de wettelijk opgelegde controle uit van de financiële staten van het bedrijf uit. Zo is er betrouwbare financiële informatie beschikbaar voor alle stakeholders: aandeelhouders, leveranciers, kredietinstellingen, klanten, personeel, ....

2); Rol van controle-expert: Deze rol wordt de revisor opgelegd door de wetgever bij een fusie, splitsing, omzetting, vereffening, inbreng in natura, quasi-inbreng... Deze situaties zijn delicaat en vragen de grootste accuratesse en omzichtigheid. De revisor vervult deze wettelijke opdracht met kennis van zaken en levert op het einde een verslag af, die de garantie biedt dat de hele procedure volledig wettelijke en correct is verlopen.

3); Rol van bedrijfsadviseur: De toenemende complexiteit van onze maatschappij zorgt ervoor dat het geen evidentie meer is om de juiste beslissing te nemen bij het uitstippelen van de toekomst van uw bedrijf. Door de jarenlange ervaring kan de bedrijfsrevisor een meerwaarde bieden bij deze moeilijke vraagstukken. De revisor kan waardebepalingen uitvoeren, due diligence opstellen bij overdracht van de onderneming, administratieve evaluatie en bijstand bieden, budgetteringen opstellen, expertises uitvoeren, ...

Commissaris - controle van de jaarrekening
Wettelijke opdrachten
Waardebepalingen
Due diligence (boekenonderzoek);

Onze software

Exact Online
topACCOUNT
Visma | yuki

Multum Bedrijfsrevisore

Brusselsesteenweg 415, 9230, Wettere

ITAA
B00130

BTW
BE 0425 688 557

Neem contact op