Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Thijs-Waem Comm. V.

ITAA nr

Over ons

Boekhouden is meer dan het bij houden van de boeken van uw onderneming. Het is uiteraard en in de eerste plaats onze taak om u te helpen en te begeleiden bij het nakomen van de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen en dit binnen de gestelde termijnen. Toch gaan wij ervan uit dat we meer kunnen en moeten doen om een goede boekhouding te voeren voor uw onderneming.

Om bovenvermelde reden is het dan ook zeer moeilijk om een opsomming te geven van alle diensten die wij u kunnen aanbieden. Naast de gebruikelijke, wederkerende taken zoals daar zijn de BTW-aangiftes, aangiftes personenbelasting, vennootschapsbelasting, het opmaken van de jaarrekening, … begeleiden wij u ook met fiscaal advies op maat voor u persoonlijk en voor uw onderneming.

U kan bij ons natuurlijk ook terecht voor al uw andere vragen over uw onderneming. Wij helpen u dan ook steeds verder een correct advies of een doorverwijzing naar een van onze betrouwbare partners die gespecialiseerd zijn in de verschillende takken van het ondernemerschap zoals daar zijn sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, bedrijfsrevisoren, ondernemersloket, juristen, …

Thijs-Waem Comm. V.

Romestraat 8, 2660, Hoboke

ITAA

BTW
BE 0479 085 176

Neem contact op