Uyttendaele Boekhoudkantoor

ITAA nr

Over ons

We staan in de eerste plaats in voor het uitvoeren van een aantal wettelijke opdrachten.

Deze wettelijk uit te voeren taken zijn:

• De opstart van een zelfstandige activiteit begeleiden en verder opvolgen, zowel de eenmanszaak als de vennootschap.

• De boekhouding voeren conform de statutaire en wettelijke voorschriften en/of assistentie verlenen ter zake.

• BTW- aangiftes

• Tussentijds financiële staten opstellen, gedurende het jaar proberen we regelmatig contact met u te hebben. Zodoende weten wij wanneer zich in uw persoonlijke situatie wijzigingen voordoen waarop fiscaal kan worden ingespeeld

• De jaarrekenig en haar bijlagen voorbereiden, uitwerken, analyseren en neerleggen.

• Ontwerpen van de notulen van de raad van bestuur, van de jaarvergadering en van de neer te leggen documenten.

• Opmaken van en/of assistentie bij de aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting.

• Fiscale controles begeleiden en afhandelen.

• …

Uyttendaele Boekhoudkantoor

Capucienenlaa 41, 9300, Aalst, Belgium

ITAA

BTW
BE 0421 497 860

Neem contact op