Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Terug naar alle artikels

Eén op drie accountancykantoren nog niet klaar voor de toekomst

Expert adviseert

Jul 10, 2023 . 4 min leestijd

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op exact.com

Manuele processen en taken waren vele jaren de basis van elk boekhoudkantoor. Echter, de afgelopen jaren zie je binnen de sector meer en meer een migratie van het verwerken van data naar het adviseren van klanten. Maar het proces naar meer automatisatie dat hiermee gepaard gaat en de zoektocht naar meer efficiëntie verloopt moeizaam en traag. Zo wil nog steeds 36% van de accountants minder tijd besteden aan administratief werk. En dit is maar één voorbeeld uit de conclusie van de KMO Business Barometer 2022/2023, een tweejaarlijks onderzoek bij kmo’s in België en Nederland die de zakelijke uitdagingen in kaart brengt. En meer bepaald op het gebied van financiën, de rol van nieuwe technologieën, verantwoord ondernemen en human resources. In België zijn in totaal 527 interviews uitgevoerd, waaronder 80 boekhoudkantoren.

Helft kantoren digitaliseert in functie van sterkere adviesrol

Het beroep van accountant is in volle transitie. Door een steeds veranderende wet- en regelgeving, door een steeds meer eisende klant die sneller op de bal wil spelen, maar ook door een tekort aan opgeleid personeel is elk boekhoudkantoor er zich van bewust dat niet investeren in digitalisering, slimmere softwaretools en meer efficiëntie al lang niet meer verdedigbaar is. Diensten met een hogere toegevoegde waarde zijn een absolute must in dit verhaal. Denk dan in de eerste plaats aan een sterkere adviesrol naar de klant toe. Deze adviesrol vereist niet alleen accurate cijfers die volledig up-to-date zijn maar vaak verloopt deze communicatie ook digitaal. Investeren in slimme tools en applicaties is dan ook de boodschap om je kantoor helemaal klaar te zetten voor de toekomst. Voor één op twee kantoren staat digitalisering dan ook volledig in het teken van deze adviesrol.

Die boodschap is dus voor elk kantoor min of meer helder. Toch verloopt dit proces nog vaak erg moeizaam of gebeurt het helemaal niet. Het automatiseren van handmatige taken is in het algemeen erg voor de hand liggend. Maar bepaalde processen volledig datagedreven laten opzetten is voor velen nog een brug te ver. Ten onrechte.

Slechts één op vier kantoren werkt met volledig geïntegreerd systeem

De KMO Business Barometer leert ons dat slechts 24% van de ondervraagden beschikt over een volledig geïntegreerd softwaresysteem, zowel voor de backoffice als de frontoffice. Eén op vijf kantoren werkt zelfs nog met een combinatie van losse applicaties en spreadsheets.

Daarnaast zegt één op drie kantoren pas op zoek te gaan naar een nieuw zakelijk softwarepakket als ze een bestaand proces willen optimaliseren. Op de vraag welke processen voor de meeste waardecreatie zorgen, lezen we vooral de scanservice (34%), het automatiseren van de controle, rapportage en afsluiting van periodes (31%), een efficiënt rapportageproces en het implementeren van een kantoorbeheeroplossing (beiden 26%) en tot slot een geïntegreerd datagedreven proces (24%).

Online informatiedeling is afgelopen twee jaar niet verder toegenomen

Het onderzoek leert verder dat de informatiedeling tussen klant en kantoor sinds een tweetal jaar een status quo kent. De coronapandemie heeft voor een versnelling in de digitale uitwisseling van gegevens gezorgd. Maar die versnelling is helemaal stil gevallen. Hier valt vooral op dat accountancykantoren nog via verschillende kanalen de nodige informatie krijgen aangeleverd, de traditionele kaft met papieren facturen maakt hier nog steeds deel van uit. Anderzijds geven vele klanten aan dat ze graag snel inzicht hebben in hun cijfers. De omslag naar een efficiëntere online samenwerking is dan ook een absolute must.  

No hands accounting, nooit meer handen tekort

Zoals gezegd, het beroep van accountant staat niet stil. De weg naar meer digitalisering en meer efficiëntie is ingezet maar er is nog een lange weg te gaan. Bij Exact luisteren we naar al jullie noden en staan we volledig ten dienste om jullie bij te staan met de beste software voor de sector. Om die reden stellen we graag “no hands accounting” voor. In een notendop, manuele boekhoudtaken verlopen volledig gedigitaliseerd en jij houdt meer tijd over voor het zo broodnodige klantenadvies.

No hands accounting, dat is enerzijds ook digitaal samenwerken via Mijn[Kantoor], anderzijds verwerkt een robot je facturen en bankafschriften. Artificiële intelligentie heeft oneindig veel mogelijkheden. En dat is geen verre toekomst maar echte realiteit.

Kortom, digitaal gemak voor je klanten en jouw kantoor, een enorme tijdbesparing en hogere marges, geen hoge piekmomenten in capaciteit, een aangename en heldere communicatie en realtime inzicht voor je klant.

3788 views

Team Boekhouderstotaal

Gezamelijk geschreven door het Boekhouderstotaal schrijversteam

alle artikels