Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Terug naar alle artikels

Je eigen zaak opstarten in 7 stappen

Artikel

Sep 29, 2016 . 3 min leestijd


Hoe start je je eigen zaak op? Daarvoor moet je een aantal stappen doorlopen.

1. Kies je ondernemingsvorm

Ga je van start als éénmanszaak of als vennootschap?
Dat is een eerste belangrijke vraag die je moet beantwoorden.

Start je op je eentje met een bescheiden activiteit in bijberoep? Dan zal een éénmanszaak meer aangewezen zijn.
Ga je in zee met andere partners die ieder hun eigen inbreng zullen doen in de nieuwe zaak? Dan kan je best een vennootschap starten. Meestal wordt er dan voor een BVBA gekozen, maar er zijn zeker nog andere interessante vennootschapsvormen met ieder hun egen voor- en nadelen.

2. Open een zichtrekening

Dat is een 2e belangrijke stap: open op naam van je zaak (éénmanszaak of vennootschap)  een nieuwe bankrekening waarlangs alle inkomsten en uitgaven van je zaak zullen verlopen. Voor een vennootschap is dit verplicht, voor een éénmanszaak strikt genomen niet, maar zeker aangewezen. Zo kan je de financiën van privé en zaak beter gescheiden houden.

3. Richt de vennootschap op

Uiteraard enkel als je voor een vennootschap gekozen hebt. Hierbij dien je een apart stappenplan te volgen. Zeker als je bijv een NV of (E)BVBA opricht zijn hier de nodige kosten mee gemoeid. Voorzie dus voldoende budget.

 4. Vraag een ondernemingsnummer aan

Om van start te kunnen gaan moet je onderneming ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hiervoor kan je bij een ondernemingsloket terecht.
Als jouw ondernemingsactiviteit bijzondere vergunningen vereist, dan moet je die kunnen voorleggen vooraleer je in het KBO kan worden ingeschreven.

5. Vraag een BTW-nummer aan

Eens je je ondernemingsnummer hebt verkregen kan je je aanmelden bij BTW-administratie om je BTW-nummer te activeren. In de meeste gevallen is dat hetzelfde als je ondernemingsnummer, maar dan met het voorvoegsel 'BE'.
Een opstartende onderneming overschrijdt vaak nog niet de grens van € 25.000,00 omzet excl. BTW op jaarbasis. In dat geval kan je van de vrijstelling voor kleine ondernemingen gebruik maken, hetgeen je administratie sterk zal vereenvoudigen.

6. Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Alvorens van start te kunnen gaan met je activiteiten moet je nog aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. U zal sociale zekerheidsbijdragen aan dit fonds moeten betalen in functie van uw inkomen als zelfstandige (éénmanszaak of bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap). In ruil bouwt u een aantal sociale rechten op zoals kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen.
Een vennootschap moet als rechtspersoon ook bij een sociaal verzekeringsfonds zijn aangesloten.

7. Aansluiten bij een ziekenfonds

Was u eerder al actief als werknemer of ambtenaar, dan moet u uw ziekenfonds op de hoogte brengen van uw nieuwe activiteit van zelfstandige.
Had u voor de opstart van uw zaak nog geen beroepsactiviteit, dan dient u nu aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze.
Het ziekenfonds zal instaan voor uw ziekte- en invaliditeitsverzekering en opereert onafhankelijk van het sociaal verzekeringsfonds.

Conclusie?

Het opstarten van een eigen zaak heeft wel wat voeten in de aarde, zeker als u met een vennootschap van start wilt gaan.
Ons advies: raadpleeg een boekhouder of accountant om je hierbij te ondersteunen. Hij/zij kent het klappen van de zweep en kan je gedurende alle stappen van de opstart adviseren.

Je vindt jouw perfecte match zeker op Boekhouderstotaal.be!

Bron: Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen

1434 views

Team Boekhouderstotaal

Gezamelijk geschreven door het Boekhouderstotaal schrijversteam

alle artikels