Terug naar alle artikels

Jobstudenten, de ideale manier om (goedkoop) drukke periodes te overbruggen?

Tips

Mar 17, 2022 . 2 min leestijd

Met jobstudenten werken is een heel flexibele manier om pieken in werk of vakantie van personeel op te vangen. Bovendien is het goedkoop: je betaalt nauwelijks RSZ-bijdragen op de lonen van jobstudenten en hoeft er ook geen bedrijfsvoorheffing op in te houden. Op voorwaarde dat je de regels strikt volgt.

1) Je jobstudent moet nog in hoofdstatuut student zijn én minimum 15 jaar.

Dit betekent dat ze óf secundair onderwijs (minimum 3de jaar) óf hoger/universitair onderwijs moeten volgen. Meer gedetailleerde info vind je hier. Je jobstudent mag bovendien niet meer dan 12 maanden onafgebroken bij jou aan de slag zijn. Als je deze periode overschrijdt dan wordt je student sociaalrechtelijk een gewone werknemer.


2) Je jobstudent heeft de grens van 475 gewerkte uren nog niet overschreden.

Om van de lage sociale zekerheidsbijdrage voor jobstudenten te kunnen genieten mag je jobstudent nog niet meer dan 475 uren gewerkt hebben in het lopende kalenderjaar. De student kan via student@work een attest met gewerkte uren opvragen.  Wordt de 475-urengrens voor een student overschreden, dan kan hij/zij  nog steeds met een studentenovereenkomst werken, maar zal je over het loon de normale sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.


3) Sluit een schriftelijk studentenarbeidsovereenkomst af.

Deze verschilt in de grond niet zoveel van een gewone arbeidsovereenkomst. Ze mag echter slechts voor een maximum periode van 1 jaar worden afgesloten. Denk er ook aan dat ook voor een jobstudent een Dimona aangifte moet gebeuren.


4) Betaal je student minimaal het voor jouw sector geldende minimumloon.

Op dit minimumloon moet enkel een (lage) solidariteisbijdrage worden doorgestort aan de RSZ en hoeft in principe geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Uiteraard enkel indien het contingent van 475u door je student dit jaar nog niet werden overschreden.

Als je deze regels respecteert, kan je probleemloos met jobstudenten aan de slag.

Toch wat veel werk om dit zelf allemaal te regelen? Dan kan je je natuurlijk door een sociaal secretariaat laten bijstaan. 


Een alternatief is werken via een interimkantoor. Zij kunnen voor jou de geschikte jobstudent zoeken en nemen je alle administratie uit handen. Hiervoor betaal je uiteraard een vergoeding in de vorm van een toeslag op het loon van je jobstudent. Tarieven vergelijken loont hier zeker de moeite.
 

1224 views

Ann Vanbergen

CEO Checked & Balanced en ervaren dossierbeheerder

alle artikels