Artikel

Liquidatiereserves aanleggen in een vennootschap: altijd een goed idee?

Artikel | Sep 30, 2021

Geschreven doorVooraleer in te gaan op de do’s en don’ts ivm liquidatiereserves, nog even kort een woordje van toelichting over deze vorm van winstbestemming in een vennootschap.

 

Wat is een liquidatiereserve?

 

Een vennootschap kan uit haar winst van het boekjaar ná aftrek van de vennootschapsbelastingen uitkeren als dividend aan haar aandeelhouders. Daarover zal roerende voorheffing (RV) moeten worden ingehouden. Het normale tarief van de RV bedraag 30%. Bij een dividenduitkering van € 1.000,00 hou je dus als aandeelhouder netto slechts € 700,00 over.

Je kan er echter ook voor kiezen de winst te reserveren om deze eventueel op een later moment als dividend uit te keren. 

Voor kleine vennootschappen kan het interessant zijn om in dat laatste geval toch alvast een heffing van 10% op (een gedeelte van) de te reserveren winst te betalen als ‘bijzondere heffing’. Dit zou je kunnen aanzien als een voorschot op RV die je zal moeten betalen bij een latere uitkering van deze reserves in de vorm van dividenden aan de aandeelhouders. 

De netto-reserve die overblijft na het betalen van deze bijzondere heffing wordt een ‘liquidatiereserve’. 

Maar waarom is dat interessant?
 

Voordelen van een liquidatiereserve

Door deze 10% bijzondere heffing te betalen op het moment (= in het boekjaar) dat je de winst behaalt en reserveert in de vennootschap, verwerf je het recht om deze winsten op een later moment tegen een fikse korting op de RV uit te keren.

‘Later’ duurt echter wel even: je moet hiervoor minimaal 5 jaar wachten. Kan je zo lang geduld oefenen, dan betaal je op het dividend dat je dan uitkeert nog slechts 5% extra roerende voorheffing. We illustreren dat hieronder met een voorbeeld.

Je kan er echter ook voor opteren om de winsten in de vorm van een liquidatiereserve in je vennootschap te behouden tot je deze stopzet. Op dat moment betaal je zelfs helemaal geen roerende voorheffing meer over de reserves waarover je in het verleden al het ‘voorschot’ van 10% hebt betaald, ook niet over de reserves die minder dan 5 jaar voordien zijn aangelegd. 

Een mooie besparing dus t.o.v. het normale tarief van 30% roerende voorheffing.

 

Voorbeeld uitkering liquidatiereserve

Om het eenvoudig te houden gaan we ervan uit dat het boekjaar van jouw vennootschap parallel loopt met het kalenderjaar. Het boekjaar eindigt dus op 31/12.

Stel: de winst van het boekjaar 2020 bedraagt € 1.000,00. Keer je deze meteen als dividend uit, dan houdt de vennootschap € 300,00 RV in, die ze aan de fiscus moet doorstorten, en hou je als aandeelhouder netto € 700,00 over.

Beslis je echter een liquidatiereserve aan te leggen, dan betaal je meteen nu, samen met de vennootschapsbelastingen, een bijzondere heffing van € 90,91 (= 10% op de liquidatiereserve die overblijft) om een liquidatiereserve van € 909,09 (€ 1.000,00 / 1,1) aan te leggen.

 

Keer je deze uit vóór de wachttijd van 5 jaar verstreken is, dus vóór 01/01/2026, dan betaal je alsnog 20% RV, nl. € 181,82. Van de € 1.000,00 oorspronkelijke winst hou je dan netto € 727,27 over, net iets meer dan de € 700,00 die je overhoudt als je het dividend onmiddellijk uitkeert. Een jaartje wachten kan je zo toch nog een besparing van 2,73% RV opleveren.

 

Kan je echter wachten met het uitkeren van de liquidatiereserve tot ná 1/1/2026 dan betaal je slechts 5% extra RV, nl. € 45,45. Je netto-dividend zal dan € 863,64 bedragen. De totale roerende voorheffing die je per saldo effectief hebt betaald is in dat geval slechts 13,64%.

De moeite van het wachten waard dus.

 

Wanneer beter geen liquidatiereserve aanleggen?

 

Liquidatiereserves aanleggen, en dus een extra heffing van 10% betalen in het jaar waarin je je winst behaalt, heeft natuurlijk enkel zin als je deze winsten ook effectief na een 5-tal jaar wilt uitkeren en/of als de vennootschap over niet al te lange tijd zal worden vereffend.

 

Als er geen winstuitkeringen gepland zijn of de vennootschap ook op lange termijn zal blijven voortbestaan, bijv. in geval van een familiaal bedrijf met opvolging, dan heeft het aanleggen van liquidatiereserves minder of zelfs geen zin.

 

Daarnaast is het raadzaam om eventuele overgedragen verliezen uit het verleden eerst te compenseren met de winsten van volgende boekjaren vooraleer daaruit liquidatiereserves op te bouwen. Dat is niet verplicht, maar als je bij vereffening nog verliezen overhoudt, waardoor de liquidatiebonus (= de uiteindelijke winst die de vennootschap bij vereffening aan haar aandeelhouders zal kunnen uitbetalen) lager is dan de opgebouwde liquidatiereserves, dan kan je de te veel betaalde bijzondere heffing van 10% niet meer terugvorderen.

 

Hetzelfde kan zich voordoen als je liquidatiereserves hebt opgebouwd, maar je op het einde van het ‘leven’ van de vennootschap deze nog een tijdje laat verder bestaan met beperkte activiteit, waardoor er nog ‘nieuwe’ verliezen ontstaan. Goed plannen en eventueel op tijd liquideren is dus de boodschap.

 

En tenslotte: als jouw vennootschap kan genieten van verlaagde roerende van 20 of 15% in het kader van de ‘VVPRbis’ regeling, dan is het in vele gevallen interessanter om hiervan gebruik te maken. Maar dat is voer voor een ander artikel. 

 

Goede planning

 

Je hebt het wellicht al begrepen: het aanleggen van liquidatiereserves kan je een fikse korting opleveren bij het uitkeren van dividenden uit je vennootschap. Maar het is niet verstandig om hiervoor jaar na jaar blindelings te kiezen: de 10% heffing ben je uiteraard telkens toch aan het betalen, en mogelijkerwijs kan je niet van de bijhorende voordelen genieten, of is dat moment gewoon nog te veraf, en kan je het geld voor andere dingen beter gebruiken.

Bekijk de bestemming van je winst dus ieder jaar kritisch, samen met je boekhouder. Deze is de aangewezen persoon om je hierin te adviseren. 

 

Auteur: Ann Vanbergen - Checked & Balanced

 

902 views