Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Terug naar alle artikels

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Artikel

Aug 07, 2018 . 3 min leestijd


Vanaf inkomstenjaar 2018  kunnen zelfstandigen zonder vennootschap ook een bijkomend aanvullend pensioen opbouwen bovenop het bestaande en populaire VAPZ. Misschien interessant voor jou?


Wie kan een POZ afsluiten?

De POZ staat open voor alle zelfstandigen in hoofdberoep zonder vennootschap. Bedrijfsleiders met een vennootschap zijn uitgesloten. Voor hen bestond al de individuele pensioentoezegging (IPT) die binnen een vennootschap voor hen kan worden afgesloten.
Komen ook in aanmerking:

 • Vrije beroepers
 • Meewerkende echtgenoten
 • Zelfstandige helpers
 • Zelfstandigen in bijberoep, maar wel pas na 3 jaar activiteit en op voorwaarde dat zij minstens de sociale bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep.


Waarom POZ?

De fiscaal interessante opbouw van een extra pensioen via VAPZ en eventueel  het ‘gewone’ pensioensparen zijn beperkt en zijn vaak onvoldoende om het zelfstandigenpensioen voldoende aan te vullen. De POZ is in het leven geroepen om hieraan tegemoet te komen, en voor ‘gewone’ zelfstandigen eenzelfde fiscaal gunstige pensioenopbouw mogelijk te maken waarvan bedrijfsleiders via een IPT al konden genieten.


Welke zijn de voordelen van de POZ?

 • De gestorte bijdragen leveren je onmiddellijk een belastingvoordeel van 30% op.
 • Je kan genieten van een behoorlijk rendement op de gestorte bijdragen.
 • Je kan de overeenkomst uitbreiden met verzekeringen gewaarborgd inkomen en overlijden.
 • De eindbelasting bij opname op het moment van pensionering is laag: slechts 10%.
 • Bijdragen kunnen flexibel bepaald worden binnen bepaalde grenzen (zie ‘nadelen’)


Nadelen  van de POZ?

 • Anders dan bij de VAPZ betaal je op de premies van de POZ wel een premietaks. Dat verlaagt het rendement van deze verzekering.
 • Bijdragestortingen zijn beperkt: de 80% regel is hier van toepassing. Deze bepaalt dat je totale pensioen niet meer dan 80% mag bedragen van je laatste ‘normale’ bruto jaarsalaris. Je hoeft je zelf geen zorgen te maken over deze berekening, je verzekeraar rekent voor je uit hoeveel je nu mag storten, vertrekkende van je huidige inkomen.


Een POZ afsluiten?

Een POZ is niet voor iedere zelfstandige interessant. Welke dingen moet je in overweging nemen?

 • Als je nog geen (maximale) VAPZ bijdragen betaalt, is het in ieder geval interessanter hiervan eerst volledig gebruik te maken.
 • Je cashflow moet het toelaten gebruik te maken van dit fiscaal voordelige spaarsysteem: je ben in principe* je geld ‘kwijt’ tot aan je pensioen.
 • Je fiscale inkomsten moeten hoog genoeg zijn om te sparen binnen de 80% regel én om van de fiscale aftrek te kunnen genieten.
 • Er bestaan zeker ook nog andere fiscaal interessante formules om te sparen voor je pensioen, zoals de klassieke individuele levensverzekering.


In ’t kort

Of de POZ iets voor jou is, hangt helemaal af van jouw financiële en fiscale situatie. Wie is er beter geplaatst om je daarover te informeren dan jouw boekhouder of accountant? Raadpleeg hem/haar dus steeds vóór een POZ-overeenkomst af te sluiten.


* De meest POZ-overeenkomsten laten toe dat je een voorschot op het uit te keren kapitaal opneemt voor de financiering van een onroerend goed.
 
 

1098 views

Team Boekhouderstotaal

Gezamelijk geschreven door het Boekhouderstotaal schrijversteam

alle artikels