Tips

Werkloos en toch als zelfstandige opstarten? Introductie tot de 'Spingplank naar Zelfstandige'

Artikel | Mar 23, 2022

Geschreven door Checked & Balanced

Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt is het mogelijk om een activiteit als zelfstandige in bijberoep op te starten. Daarvoor kan je een beroep doen op het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’.  We leggen hier kort uit wat de voorwaarden zijn en hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is de ‘Springplank naar zelfstandige’?

De Springplank naar Zelfstandige is een systeem waarbij je met behoud van je werkloosheidsuitkering tijdelijk (= gedurende 12 maanden) een zelfstandige activiteit in bijberoep kan uitoefenen. Dat betekent dat je alle voordelen van het werkloosheidsstatuut ‘in hoofdberoep’ behoudt, terwijl je toch als zelfstandige (deeltijds) aan de slag kan.

Hiermee wilt men werklozen aanmoedigen om op te starten met een zelfstandige activiteit door hen te helpen de moeilijke opstartperiode, waarin men vaak maar beperkte inkomsten heeft, te overbruggen. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in dit systeem te stappen moet je voldoen aan een hele reeks voorwaarden:

  • Je moet je activiteit melden aan de RVA vooraleer je opstart als je werkloos bent en wilt opstarten als zelfstandige in bijberoep.
  • Je mag niet werkloos geworden zijn met de bedoeling op te starten als zelfstandige onder het systeem van ‘Sprinkplang naar zelfstandige’.
  • In de 6 jaar voorafgaande aan de opstart van je zelfstandige activiteit mag je dezelfde activiteit niet in hoofdberoep hebben uitgeoefend.
  • Je mag in deze periode evenmin al eens gebruik gemaakt hebben van het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’. 
  • Je moet de activiteit zélf uitoefenen: je mag deze niet door een werknemer of freelancer laten uitoefenen.
  • Artistieke activiteiten komen (meestal) niet in aanmerking.

Omdat je werkloosheidsuitkeringen ontvangt tijdens de periode waarin je ook geniet van het voordeel ‘Springplan naar zelfstandige’ moet je ingeschreven blijven als werkzoekende bij de VDAB, beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, arbeidsgeschikt (dus niet ziek) zijn én werkelijk in België verblijven.

Beperkte inkomsten uit je zelfstandige activiteit

Je behoudt je volledige werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat je netto-inkomen uit je zelfstandige activiteit niet meer dan € 15,43 per dag bedraagt, rekenend met 312 dagen op jaarbasis. Als je dus van 1/1/2022 tot 31/12/2022 gebruik maakt van dit systeem, dan mag je netto-jaarinkomen uit je zelfstandige activiteit niet meer dan € 4,814,16 bedragen. 

Verdien je meer, dan wordt je werkloosheidsuitkering op dagbasis verminderd met het bedrag waarmee je de € 15,43 overschrijdt. 

Hierin schuilt meteen ook het grote nadeel van dit systeem: het is niet evident om voluit voor je zelfstandige activiteit te gaan als je binnen deze grens wilt blijven. Maar dat is ook niet de bedoeling: als je ziet dat je activiteiten werkelijk succesvol worden en je hieruit een volwaardig inkomen kan beginnen opbouwen, dan stap je uiteraard best over naar hoofdberoep, waardoor je automatisch buiten de werkloosheid valt.  

Einde van voordeel ‘Springplank naar werkloosheid’

Het voordeel eindigt automatisch:

  • na 12 maanden of 
  • wanneer je daarvóór naar hoofdberoep overstapt of
  • wanneer je daarvóór je zelfstandige activiteit in bijberoep stopzet.

Zet je na 12 maanden je zelfstandige activiteit verder, dan word je zelfstandige in hoofdberoep en verlies je je werkloosheidsuitkeringen. In het andere geval blijf je uiteraard werkloosheidsuitkeringen ontvangen tot je een nieuwe job gevonden hebt. 

De Springplank naar Zelfstandige: in ’t kort

Het systeem van ‘Springplank naar zelfstandige’ biedt jou als werkloze de kans om gedurende een periode van maximum 12 maanden, met behoud van werkloosheidsuitkeringen, de stap naar een zelfstandige activitiet in hoofdberoep te zetten. Doe je dit succesvol, dan kan je de overstap naar zelfstandige in hoofdberoep zetten. 

Hier vind je meer informatie.
 


509 views