Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Sectornieuws

Aangiftes in de personenbelasting: aanvragen van uitstel voor ernstige redenen of overmacht

Nieuws | Jun 29, 2023

 

Het ITAA is erin geslaagd om, na overleg met het kabinet van de Minister van Financiën, een voorlopig voorstel over de definitie van het begrip “ernstige redenen” vast te leggen. Vanaf dit jaar is het namelijk mogelijk voor zowel belastingplichtigen als mandatarissen om uitstel te vragen voor ernstige redenen of overmacht. 

Overmacht

Overmacht wordt gedefinieerd zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbare en het onvermijdbare karakter van de onmogelijkheid tot nakoming. Een aantal voorbeelden:

 • Verdwijnen van stukken na brand of diefstal; 
 • Volledige stopzetting van de activiteiten van de vennootschap door faillissement of procedure van gerechtelijke reorganisatie;
 • Hacking of cyberincident;
 • Ernstige ziekte, spoedoperatie, overlijden van zichzelf of een naaste;

Ernstige redenen

Voor het begrip ernstige redenen worden twee situaties gehanteerd:

 1. Fiches die buiten de wil/mogelijkheden van de belastingplichtige te laat binnenkomen 
 2. Het eerste jaar waarin een belastingplichtige volgende elementen aangeeft in zijn aangifte, en waardoor de aangifte niet tegen 15 juli kan worden ingediend:
  • Buitenlandse onderhoudsuitkeringen;
  • Buitenlandse leningen;
  • Buitenlandse onroerende goederen;
  • Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers (zolang die niet opgenomen worden in de VVA op basis van de daartoe ingediende fiche);
  • Juridische constructie.

Wat voor aanslagjaar 2023?

Haal je de termijn van 15 juli niet voor aangiften die onder de bovenstaande redenen vallen? Dan wordt getracht dat je zo snel mogelijk en gespreid de aanvragen in te dienen voor 18 oktober. Daarnaast wordt ook getracht dat je de bewijzen van de ernstige redenen of overmacht bijhoudt en eventueel a posteriori kunt tonen op eenvoudige vraag van de fiscus. Ten slotte, voor VVA’s en papieren aangiften dient zo snel mogelijk en voor de deadline uitstel aangevraagd te worden via de controlecentra. 

337 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...