Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Sectornieuws

Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Nieuws | Mar 20, 2023

 

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verblijfsvergunning te krijgen, alsook personen die uit het buitenland komen als “schijnzelfstandige” zonder sociale bijdragen te betalen. Minister van Zelfstandigen David Clarinval zet nu een actieplan uiteen om deze fenomenen te bestrijden. 

In het geval van een fictieve aansluiting als zelfstandige om een verblijfsvergunning te krijgen, wordt de AFA-procedure (Affiliations fictives/fictieve allifiaties) omzeild die normaal in samenwerking met de sociale verzekeringsfondsen wordt gerealiseerd. Het doel van de AFA-procedure is fictieve aansluitingen als zelfstandige te vermijden zodat personen geen onterechte verblijfsvergunning verkrijgen of sommige voordelen die gekoppeld zijn aan de aansluiting als zelfstandige.

Het RSVZ heeft vastgesteld dat het omzeilen van de procedure op 2 manieren kan:

  • ofwel omzeilen personen de AFA-procedure door een verblijfsvergunning te verkrijgen op een andere manier dan via het zelfstandigenstatuut
  • ofwel verklaren deze mensen en zelfstandige activiteit uit te voeren zonder een verblijfsvergunning aan te vragen. 

De tweede vorm van fraude bestaat erin personen uit het buitenland aan te werven als schijnzelfstandigen. Deze personen verklaren dat ze “in regel” zijn tijdens een eventuele controle van een sociale inspectiedienst, maar er wordt echter geen enkele bijdrage betaald. 

Om deze twee types van fraude te bestrijden, worden er maatregelen genomen door het RSVZ. De maatregelen zijn gebaseerd op drie principes:

  1. Versterken van de teams en de tools binnen het RSVZ door het oprichten van een specifieke fraudecel en het versterken van de opleiding en ondersteuning van de teams.
  2. Een betere opsporing van de gevallen. De sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ zetten een project “gegevenskwaliteit” op om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, de informatie-uitwisseling uit te breiden en de samenwerking met de fondsen te versterken. 
  3. Fraudegevallen opvolgen door een voortdurende verbetering van de IT-tools en de samenwerking met de arbeidsauditoraten versterken zodat fraudegevallen ook effectief bestraft kunnen worden. 

De minister van Zelfstandigen, David Clarinval, benadrukt de noodzaak om de strijd tegen deze vormen van fraude te versterken: "De fraudegevallen met buitenlandse schijnzelfstandigen nemen sterk toe in België. Deze fraudes vormen een oneerlijke concurrentie voor de zelfstandigen die de regels volgen en betekenen een enorm geldverlies voor de sociale zekerheid. De versterking van de teams, de maatregelen binnen het RSVZ en de samenwerking met het arbeidsauditoraat zullen het mogelijk maken om deze fraudegevallen beter op te sporen en te bestraffen."

497 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...