Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Fiscaal

Bericht aan schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing

Nieuws | Jun 29, 2023

 

FOD Financiën kondigt aan dat op 30 juni 2023 in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 23 juni 2023 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing gepubliceerd zal worden. Dit besluit bevat, onder meer, enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III.

Zo zijn vanaf 1 januari 2023 de bezoldigingen voor prestaties als gelegenheidswerker in de land- of tuinbouw aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct. (zonder vermindering) (nieuwe afdeling 8/1 en nieuw nr. 75/1 in de toepassingsregels). Gelegenheidswerkers in de land- en tuinbouw zijn hier bedoeld zoals in artikel 8bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders die door de werkgever worden betaald of toegekend.

Vanaf 1 juli 2023 zullen de eindejaars- en getrouwheidspremies die door Fondsen voor Bestaanszekerheid worden betaald of toegekend, onderworpen zijn aan een bedrijfsvoorheffing van 23,22 pct. (zonder vermindering) (nieuw  nr. 82.5 in de toepassingsregels). 

De inhouding van een bedrijfsvoorheffing van 11,11 pct. op de invaliditeitsuitkeringen die aanvankelijk voorzien was vanaf 1 juli 2023 (zie nr. 84.3.2. van de toepassingsregels) wordt ten slotte uitgesteld tot 1 januari 2024.

Ook worden vorm- en verwijzingsfouten na de herziening van bijlage III rechtgezet.

407 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...