Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Sectornieuws

Duurzaamheid als trend binnen de accountancysector: wat is jouw rol als accountant?

Nieuws | Apr 08, 2023

 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op yuki.be

De duurzaamheidstransitie? Die vormt momenteel een van de grootste maatschappelijke en economische uitdagingen in West-Europa. Overheden stellen immers steeds strengere eisen aan bedrijven om duurzaam ondernemen te omarmen. Het resultaat? Organisaties moeten zich drastisch - en spoedig - herbronnen om duurzaamheid in de bedrijfsvoering te integreren. En jij, als accountant? Wel, jij hebt in dit verhaal een cruciale en mooie rol te spelen! 

De urgentie wordt groter

Het mag duidelijk zijn: de urgentie van deze duurzaamheidstransitie is gigantisch en duurzaam ondernemen vormt een hot topic. Dit komt in de eerste plaats door enkele maatregelen vanuit de overheid, die het terugdringen van de CO2-uitstoot als cruciaal beleidsthema beschouwt. Zo moet de emissie van dit broeikasgas vanaf 2030 met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Bovendien heeft België zich in de Europese ambitie ingeschreven om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zou dan helemaal geen CO2-uitstoot meer mogen plaatsvinden. Met als gevolg? Bedrijven, groot én klein, zullen een CO2-reductiestrategie moeten uitstippelen om tegemoet te komen aan deze overheidseisen. 

De eisen worden strenger

De overheid stelt steeds meer én strengere eisen aan het bedrijfsleven op het gebied van duurzaam ondernemen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de CSRD-richtlijn van de EU. Deze richtlijn is in eerste instantie nog gericht op de grotere (kmo-)bedrijven, maar ook kleinere ondernemingen zullen snel moeten schakelen. Naast de meer opgelegde duurzaamheid vanuit de overheid, groeit er bij verschillende ondernemers ook zélf een sterke, proactieve verduurzaming. Vaak wordt dit ingegeven door ideologische en/of economische factoren. Jij als accountant? Jij zult een antwoord moeten kunnen bieden op de toenemende vraag naar expertise, adviesverlening en duidelijkheid tijdens deze duurzaamheidsontwikkeling 

De overheid stelt steeds meer én strengere eisen aan het bedrijfsleven op het gebied van duurzaam ondernemen.


De verduurzaming wordt proactiever

Naast de afgedwongen duurzaamheid van bovenaf via diverse wet- en regelgevingen, valt er ook een duidelijke trend te detecteren op vlak van proactieve verduurzaming. Ondernemers trekken zelf aan de kar en plaatsen duurzaam ondernemen met stip op hun bedrijfsagenda. Dit komt, ten eerste, omdat klanten er steeds bewuster om vragen. Ondernemers zullen moeten schakelen om aan deze wensen en noden tegemoet te komen. Doen ze dit niet? Dan verliezen ze cliënteel aan de concurrentie. Een andere motivatie om als ondernemer proactief te verduurzamen, zijn de pittig uit de hand lopende energiekosten. Investeren in zonnepanelen of een warmtepomp wordt dan al snel financieel aantrekkelijk. 

De rol van de accountant wijzigt

Zet het al maar in je agenda: de accountant zal de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met duurzaamheidsvraagstukken. En ondernemers die duurzaam willen ondernemen hebben expertise, sturing en advies nodig. Van wie? Van jou! Jij als accountant zal geregeld het verzoek krijgen om de klant te ondersteunen met berekeningen, prognoses, inzichten … om deze duurzaamheidstransitie mogelijk te maken. Ook kan een accountant helpen bij het vrijmaken van investeringsmiddelen voor duurzame investeringen of help je je klanten bij eventuele subsidieaanvragen. Kortom, wees er maar zeker van: binnen de accountancysector gaat de vraag naar begeleiding op het gebied van de financiële kant van duurzame vraagstukken sterk toenemen.

Binnen de accountancysector gaat de vraag naar begeleiding op het gebied van de financiële kant van duurzame vraagstukken sterk toenemen.


Je merkt het meteen: accountants hebben een erg mooie én belangrijke rol te spelen als adviseur en begeleider om duurzaam ondernemen en duurzaamheidstransities mogelijk te maken. Ben je benieuwd naar hoe jij als accountant het verschil kan maken op vlak van duurzaamheid

Download dan het e-book ‘Accountancytrends 2023'. Daarin lees je alles over hoe je als accountant slim inspeelt op de duurzaamheidstransitie en veranderingen binnen de accountancysector, leggen we een aantal concrete tips bloot om je klanten hierin te adviseren en sturen én krijg je een duidelijke inkijk in de overige trends en ontwikkelingen van 2023! Veel leesplezier!

664 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...