Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Fiscaal

Europese Commissie wil eerlijke en eenvoudige belastingheffing

Nieuws | Jun 22, 2023

 

Op 19 juni 2023 heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om de bronbelastingprocedures in de EU efficiënter en veiliger te maken voor beleggers, financiële intermediairs (banken) en belastingdiensten van de lidstaten. Dit om eerlijkere belastingheffing te bevorderen, belastingfraude te bestrijden en grensoverschrijdende investeringen in de EU te ondersteunen. 

Bronbelasting

Bronbelasting verwijst naar een situatie waarin een belegger die gevestigd is in een EU-lidstaat belasting verschuldigd is over de rente of dividenden in een andere lidstaat. Deze situatie komt vaak voor bij grensoverschrijdende beleggers. In de praktijk wordt vaak een dubbele belasting gehanteerd, die daarna teruggevorderd moet worden. Deze procedures zijn echter lang, duur en omslachtig. 

Op dit moment verschillen de bronbelastingprocedures enorm per lidstaat. Beleggers hebben te maken met meer dan 450 verschillende formulieren in de hele EU, waarvan de meeste alleen in de nationale taal beschikbaar zijn. Uit de cum/ex- en cum/cum-schandalen is ook gebleken hoe de terugbetalingsprocedures kunnen worden misbruikt: de belastingdienst heeft hier in de jaren 2000 tot 2020 naar schatting 150 miljard euro verloren.

Maatregelen

Maar daar komt nu dus verandering in. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen die worden voorgesteld:

Een gemeenschappelijke Europese digitale fiscale woonplaatsverklaring om de procedures voor bronbelastingvermindering sneller en efficiënter te maken. Beleggers hebben zo slechts een digitale fiscale woonplaatsverklaring nodig om in hetzelfde kalenderjaar terugbetalingen terug te vorderen. De verklaring zal ook digitaal verstuurd worden. 

Twee versnelde procedures in aanvulling op de bestaande standaard teruggaafprocedure: procedure voor “vermindering aan de bron” en een systeem van “snelle teruggaaf”. Deze procedures zouden vermindering in de EU sneller en meer geharmoniseerd moeten maken. Lidstaten kunnen zelf kiezen welke procedure ze willen gebruiken, of beide te combineren. Door deze gestandaardiseerde procedures zullen beleggers naar schatting ongeveer 5,17 miljard euro per jaar besparen.

Een gestandaardiseerde rapportageverplichting om nationale belastingdiensten de nodige instrumenten ter beschikking te stellen ter controle van fraude en misbruik.   Gecertificeerde financiële intermediairs zullen de betaling van dividenden of rente aan de bevoegde belastingdienst moeten melden, zodat deze de transactie kan traceren. Belastingplichtigen die via gecertificeerde financiële intermediairs in de EU investeren, zullen profiteren van versnelde bronbelastingprocedures en een dubbele belastingheffing op dividenduitkeringen voorkomen. Het spreekt voor zich dat hoe meer financiële intermediairs zich registreren, hoe gemakkelijker het voor de belastingautoriteiten zal zijn om teruggaafverzoeken te verwerken. 

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen door de lidstaten, wordt verwacht dat de regels op 1 januari 2027 in werking zullen treden. 

248 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...