Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Fiscaal

Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Nieuws | Mar 29, 2023

 

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkbelasting te betalen of de aandelen ervan te erven tegen een verlaagd vlak tarief in de erfbelasting, mits enkele voorwaarden natuurlijk. 

Het hof van beroep van Gent heeft onlangs drie vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof over de conformiteit van dit gunstregime met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Op 23 maart 2023 heeft het Hof namelijk geoordeeld dat deze Vlaamse fiscale gunstregeling geen schending vormt van het gelijkheidsbeginsel.

Het hof van beroep Gent

Het Hof van Beroep van Gent heeft in een zaak over de vererving van aandelen van een familiale vennootschap drie prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof over de conformiteit van het gunstregime met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Om van het gunsttarief in de erfbelasting te kunnen genieten, moet onder andere voldaan zijn aan de reële economische activiteitsvoorwaarde. 

In de zaak, die bekend staat als de 'beenhouwerijzaak', is er een geschil tussen de erfgenamen van de beenhouwer en de Vlaamse Belastingdienst over één van de toepassingsvoorwaarden van het gunstregime. Het Hof van Beroep van Gent heeft geoordeeld dat de belastingplichtige het tegenbewijs kan leveren door aan te tonen dat het vastgoed van de vennootschap wordt geëxploiteerd op een wijze die moet worden beschouwd als een daadwerkelijke economische activiteit, of door aan te tonen dat de vennootschap wel degelijk een reële economische activiteit uitoefent en er dus geen zogenaamd “privaat” vastgoed in de vennootschap aanwezig is.

“Alles of niets” interpretatie schendt gelijkheidsbeginsel niet

Het Hof van Beroep van Gent heeft aan het Grondwettelijk Hof drie prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van het gunstregime voor familiale vennootschappen met de Grondwet. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de verschillen in behandeling op een objectief criterium berusten en de doelstellingen van de decreetgever legitiem zijn. Daarnaast benadrukt het Hof dat de bevoegde wetgever een grote beoordelingsvrijheid heeft in fiscale zaken en dat de fiscale gunstregeling geen schending inhoudt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Het Hof wijst er ook op dat de algemene antimisbruikbepaling kan worden toegepast in geval van fiscaal misbruik.

Het volledige artikel is hier te lezen. 

314 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...