Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Sectornieuws

Hervorming kmo-portefeuille 2023

Nieuws | Mar 03, 2023

 

Sinds januari 2023 is het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema's. Daarnaast waakt nu ook een kwaliteitskamer over de conformiteit en kwaliteit van de gesubsidieerde opleidingen en adviezen. 

Wat is de kmo-portefeuille? 

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor kmo’s en vrije beroepen die opleiding of advies willen aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Het systeem is erg populair. Zo werden er in 2021 meer dan 160.000 opleidingen en adviezen gesubsidieerd. Hier vind je een complete gids over de kmo-portefeuille voor zelfstandigen en vrije beroepen.

Toekomstgerichte thema's

Sinds januari 2023 is het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille echter beperkt tot een aantal thema’s. Vanaf nu kan je enkel steun krijgen wanneer de opleiding of het advies binnen minstens een van deze thema’s valt. De thema’s zijn als volgt:

  • Bedrijfsstrategie: hoe kan jouw onderneming haar strategische bedrijfsdoelstellingen bereiken? 
  • Beroepsspecifieke competenties: theoretische en praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn om binnen een specifiek vaktechnisch gebied de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen. 
  • Digitalisering: alles wat te maken heeft met digitale technologieën, innovaties en data die kunnen leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het gebied van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity. 
  • Duurzaamheid: alles wat binnen een economisch systeem tot efficiënter gebruik van producten, onderdelen en grondstoffen met respect voor maatschappij en milieu leidt. 
  • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die noodzakelijk is voor elke onderneming. 
  • Innovatie: nieuwe technieken of inzichten die een antwoord bieden op specifieke technologisch kennisvragen over een product, proces of dienst. 
  • Internationalisering: alles wat nodig is om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, ondersteunen en bevorderen. 
  • Personeelsmanagement: personeelsbeleid gericht op kmo’s met betrekking tot minstens een van de volgende topics: arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen, competentiebeleid, diversiteit- en non-discriminatiebeleid, personeelsplanning of sociale wetgeving. 

Uitzondering: beroepsspecifieke competenties

Bovenstaande thema’s kunnen breed geïnterpreteerd worden. De enige uitzondering daarop is het thema beroepsspecifieke competenties. Voor dit thema bestaat een lijst van diensten. Alleen adviezen en opleidingen op deze lijst, komen in aanmerking voor een subsidie. De lijst bestaat uit diensten die betrekking hebben tot knelpuntberoepen, STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen, diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort en diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België verplicht is voor het uitoefenen van een beroep. 

Kwaliteitskamer

Naast het invoeren van thema’s, is ook een kwaliteitskamer opgericht. De kwaliteitskamer waakt over de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde opleidingen en adviezen binnen de kmo-portefeuille. De kamer bestaat uit experten op het vlak van ondernemerschap die actief bezig zijn met de kennisnoden van kmo’s.

423 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...