Sectornieuws

Hervorming kmo-portefeuille 2023

Nieuws | Mar 03, 2023

 

Sinds januari 2023 is het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema's. Daarnaast waakt nu ook een kwaliteitskamer over de conformiteit en kwaliteit van de gesubsidieerde opleidingen en adviezen. 

Wat is de kmo-portefeuille? 

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor kmo’s en vrije beroepen die opleiding of advies willen aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Het systeem is erg populair. Zo werden er in 2021 meer dan 160.000 opleidingen en adviezen gesubsidieerd. Hier vind je een complete gids over de kmo-portefeuille voor zelfstandigen en vrije beroepen.

Toekomstgerichte thema's

Sinds januari 2023 is het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille echter beperkt tot een aantal thema’s. Vanaf nu kan je enkel steun krijgen wanneer de opleiding of het advies binnen minstens een van deze thema’s valt. De thema’s zijn als volgt:

  • Bedrijfsstrategie: hoe kan jouw onderneming haar strategische bedrijfsdoelstellingen bereiken? 
  • Beroepsspecifieke competenties: theoretische en praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn om binnen een specifiek vaktechnisch gebied de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen. 
  • Digitalisering: alles wat te maken heeft met digitale technologieën, innovaties en data die kunnen leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het gebied van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity. 
  • Duurzaamheid: alles wat binnen een economisch systeem tot efficiënter gebruik van producten, onderdelen en grondstoffen met respect voor maatschappij en milieu leidt. 
  • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die noodzakelijk is voor elke onderneming. 
  • Innovatie: nieuwe technieken of inzichten die een antwoord bieden op specifieke technologisch kennisvragen over een product, proces of dienst. 
  • Internationalisering: alles wat nodig is om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, ondersteunen en bevorderen. 
  • Personeelsmanagement: personeelsbeleid gericht op kmo’s met betrekking tot minstens een van de volgende topics: arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen, competentiebeleid, diversiteit- en non-discriminatiebeleid, personeelsplanning of sociale wetgeving. 

Uitzondering: beroepsspecifieke competenties

Bovenstaande thema’s kunnen breed geïnterpreteerd worden. De enige uitzondering daarop is het thema beroepsspecifieke competenties. Voor dit thema bestaat een lijst van diensten. Alleen adviezen en opleidingen op deze lijst, komen in aanmerking voor een subsidie. De lijst bestaat uit diensten die betrekking hebben tot knelpuntberoepen, STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen, diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort en diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België verplicht is voor het uitoefenen van een beroep. 

Kwaliteitskamer

Naast het invoeren van thema’s, is ook een kwaliteitskamer opgericht. De kwaliteitskamer waakt over de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde opleidingen en adviezen binnen de kmo-portefeuille. De kamer bestaat uit experten op het vlak van ondernemerschap die actief bezig zijn met de kennisnoden van kmo’s.

205 viewsSectornieuws
Hogeschool PXL start met nieuw postgraduaat voor accountants

Vanaf september start Hogeschool PXL met een nieuw postgraduaat genaamd ‘Gecertificeerd Accountant’. Deze nieuwe opleiding moet het nijpend tekort aan accountants mee helpen opvangen, aldu ...

Fiscaal
Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkb ...

Sectornieuws
OkiOki zet de aanval in op dure Codabestanden met CODA+

Startup OkiOki, bekend van haar gebruiksvriendelijke assistent voor documentverzameling, lanceert met CODA+ een eigen alternatief voor codabestanden. Vooral de kostprijs van codabestanden vandaag blij ...

Sectornieuws
Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

FOD Financiën heeft zopas het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting online geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe codes, wat het aantal tot een recordtotaal van 843 codes brengt ...

Sectornieuws
Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificee ...

Sectornieuws
Chatbot gaat juridische praktijk PwC helpen

PwC (PricewaterhouseCoopers) roept de hulp in van artificial intelligence (AI) om de productiviteit van de juridische praktijk te vergroten. Ze doen dit met een nieuwe chatbot op basis van GPT-3. ...

Sectornieuws
Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verbli ...

Fiscaal
Debetinterest op rekening-courant gestegen tot 7,14%

Op 4 maart 2023 werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een leni ...

Sectornieuws
Twee nieuwe postgraduaten op KdG: Belastingadviseur en Tax Accountant

Het ITAA heeft zopas twee nieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool goedgekeurd: Tax Accountant en Belastingsadviseur. En dat is goed nieuws, want zo speelt het onderwijs in op het tekort ...

Fiscaal
PB aangiften: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

Nieuw vanaf aanslagjaar 2023: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte bepaalt de indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting. Daarnaast wordt geen rekening meer geh ...