Fiscaal

Impact torenhoge inflatie op voorlopige sociale bijdragen 2023

Nieuws | Mar 13, 2023

 

Zelfstandigen kunnen binnenkort de eerste kwartaalafrekening van hun sociale bijdragen ontvangen. Helaas zijn deze ook niet gespaard gebleven van de torenhoge inflatie. 

Hoe worden sociale bijdragen berekend?

Als zelfstandige betaal je in de eerste plaats voorlopige sociale bijdragen. Dit omdat je werkelijk inkomen op dit moment nog niet gekend is. Ben je al langer dan drie jaar actief als zelfstandige? Dan wordt de berekening van je voorlopige sociale bijdragen gebaseerd op je geïndexeerd netto belastbaar inkomen van drie jaar geleden. 

De definitieve afrekening volgt wanneer je werkelijk inkomen ook effectief bekend is. Meestal is dit zo’n 2 jaar later. Als je voorlopige bijdragen te laag zijn ingeschat, zal je nu moeten bijbetalen. Omgekeerd kan het ook zijn dat je teveel hebt betaald, en dan wordt het teveel uiteraard ook terugbetaald. Wil je graag meer weten over de sociale bijdragen van zelfstandigen? Ga dan snel naar onze complete gids.

Impact inflatie op voorlopige sociale bijdragen 2023

Wanneer je al langer dan 3 jaar aan de slag bent als zelfstandige, worden je voorlopige sociale bijdragen dus berekend op basis van je geïndexeerd netto belastbaar inkomen van 2020. En daar wringt het schoentje. Door de torenhoge inflatie is die indexeringscoëfficiënt dit jaar erg hoog, namelijk 18,31%. 

De indexeringscoëfficiënt is echter enkel van belang bij de berekening van je voorlopige sociale bijdragen. De coëfficiënt gaat ervan uit dat je netto inkomsten evenredig met de inflatie zijn gestegen, maar dat is daarom niet per se de werkelijkheid. Je definitieve sociale bijdragen worden dan ook nog steeds op je werkelijk netto inkomen berekend. 

Wat als ik mijn voorlopige sociale bijdragen niet kan betalen?

Zo'n uitzonderlijke verhoging van de sociale bijdragen kan een aanzienlijke druk leggen op de financiële situatie van je onderneming. Ben je zeker dat je werkelijke inkomen van 2023 niet hoger of zelfs lager gaat zijn dan je inkomen in 2020? Dan is het mogelijk om een vermindering van je sociale bijdragen aan te vragen. Let op! Doe dit enkel als je absoluut zeker bent. Anders is het enkel uitstel van executie en zal je achteraf nog flink moeten bijbetalen. 

252 viewsSectornieuws
Hogeschool PXL start met nieuw postgraduaat voor accountants

Vanaf september start Hogeschool PXL met een nieuw postgraduaat genaamd ‘Gecertificeerd Accountant’. Deze nieuwe opleiding moet het nijpend tekort aan accountants mee helpen opvangen, aldu ...

Fiscaal
Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkb ...

Sectornieuws
OkiOki zet de aanval in op dure Codabestanden met CODA+

Startup OkiOki, bekend van haar gebruiksvriendelijke assistent voor documentverzameling, lanceert met CODA+ een eigen alternatief voor codabestanden. Vooral de kostprijs van codabestanden vandaag blij ...

Sectornieuws
Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

FOD Financiën heeft zopas het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting online geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe codes, wat het aantal tot een recordtotaal van 843 codes brengt ...

Sectornieuws
Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificee ...

Sectornieuws
Chatbot gaat juridische praktijk PwC helpen

PwC (PricewaterhouseCoopers) roept de hulp in van artificial intelligence (AI) om de productiviteit van de juridische praktijk te vergroten. Ze doen dit met een nieuwe chatbot op basis van GPT-3. ...

Sectornieuws
Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verbli ...

Fiscaal
Debetinterest op rekening-courant gestegen tot 7,14%

Op 4 maart 2023 werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een leni ...

Sectornieuws
Twee nieuwe postgraduaten op KdG: Belastingadviseur en Tax Accountant

Het ITAA heeft zopas twee nieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool goedgekeurd: Tax Accountant en Belastingsadviseur. En dat is goed nieuws, want zo speelt het onderwijs in op het tekort ...

Fiscaal
PB aangiften: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

Nieuw vanaf aanslagjaar 2023: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte bepaalt de indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting. Daarnaast wordt geen rekening meer geh ...