Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Fiscaal

Kan een nieuwe resolutie van het Spaans Hooggerechtshof de berekening van de vermogensbelasting wijzigen?

Nieuws | Jul 20, 2023

 

Cazimir Advocaten bespreekt de recente resolutie van het Hooggerechtshof op de Balearen waarin bepaald wordt dat ook niet-inwoners van Spanje gebruik moeten kunnen maken van de regeling die voorziet in de beperkingen van de verschuldigde vermogensbelasting voor personen met beperkte inkomsten. Kan deze resolutie de berekening van de vermogensbelasting wijzigen? 

Het advocatenbureau heeft er reeds meerdere keren op gewezen dat niet-inwoners van Spanje jaarlijks Spaanse vermogensbelasting verschuldigd zijn indien hun Spaans vermogen meer dan 700.000 euro bedraagt. Met Spaans vermogen wordt dan niet enkel Spaans vastgoed bedoeld, maar ook gelden op Spaanse rekeningen of aandelen van Spaanse vennootschappen worden meegenomen in de belastbare basis voor de berekening van de Spaanse vermogensbelasting.

De Spaanse wetgeving voorziet echter wel een beperking daarop. De som van de verschuldigde vermogensbelasting en inkomstenbelasting die een belastingplichtige verschuldigd is, mag namelijk niet meer bedragen dan 60% van het totaal belastbare inkomen van die persoon in dat gegeven jaar. Indien dit wel het geval zou zijn, wordt de verschuldigde vermogensbelasting verminderd ten belope van 80%. In de praktijk betekent dit dat personen met een beperkt inkomen hun verschuldigde belasting kunnen verlagen tot 20% van het normaal verschuldigde bedrag. 

De Spaanse administratie was van oordeel dat deze beperking enkel van toepassing is op Spaanse residenten en niet gebruikt kon worden door niet-residenten van Spanje. De recente resolutie stelt echter dat de limiet die voorzien is in artikel 31 van de Spaanse vermogensbelastingwet een discriminerende en willekeurige behandeling tot gevolg heeft voor degene die enkel onderworpen zijn aan de vermogensbelasting op hun in Spanje gevestigde vermogen. Ook houdt het een schending in van het vrije verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie en het beginsel van rechtsgelijkheid zoals bepaald in de Spaanse grondwet. 

Het gerecht erkent aldus het recht om de limitering ook toe te passen bij de berekening van de vermogensbelasting in hoofde van niet Spaanse residenten. Cazimir Advocaten stelt dat het vandaag een eenmalige resolutie betreft , maar ze zou een kans kunnen creëren om de in het verleden te veel betaalde belasting terug te vorderen.

189 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...