Fiscaal

Let op met nieuwe regels voor bijverdiensten

Nieuws | May 27, 2023

 

Drie wijzigingen op drie jaar tijd, je zou voor minder niet meer kunnen volgen met hoe het nu ook alweer zit met de aangifte van een bijverdienste als verenigingswerker. Wel goed nieuws: het fiscale gunsttarief van 10% op de bruto inkomsten blijft wel behouden. 

Even herhalen: tot in 2020 kon je maximaal 6.340 euro belastingvrij bijverdienen in het verenigingswerk, bijvoorbeeld als trainer bij een sportvereniging of als dirigent van een zangkoor. Het Grondwettelijk Hof heeft deze regeling op onbelast bijverdienen echter vernietigd, waardoor vanaf 1 januari 2021 een nieuw fiscaal regime van start ging. In dat nieuwe fiscaal regime werden de vergoedingen die verenigingswerkers in 021 kregen als 'diverse inkomsten' belast tegen een tarief van 20%, maar met een verplichte aftrek van een kostenforfait op die inkomsten van 50%. In de praktijk kwam dit neer op een gunsttarief van 10% op de bruto vergoeding. 

Deze inkomsten noteer je in je belastingaangifte in deel 2, vak XV, rubriek B, codes 1462/2462. 

Ook belangrijk om op te merken en dat deze verenigingswerkers nu onder het sociaal- en fiscaalrechtelijk statuut van 'werknemer' vallen. Ze zijn dus niet langer verbonden aan een speciale verenigingswerkersovereenkomst, maar aan een regulier arbeidscontract. 

Maximum aantal uren

Om onder het fiscale gunsttarief te vallen, gelden natuurlijk enkele strenge voorwaarden. Zo is een trainer in de sportsector beperkt tot maximum 450 uur per jaar (150 uur per kwartaal, met uitzondering van de zomermaanden). In de sociale-culturele sector geldt een beperking van 300 uur per jaar en 100 uur per kwartaal, opnieuw met uitzondering van de zomermaanden. Daarnaast is er ook een maximum vergoedingsplatform van 6.540 euro per jaar. 

Geen bedrijfsvoorheffing

Verenigingen hebben nu ook de verplichting om een fiscale inkomstenfiche (281.27) op te stellen en uit te reiken aan de verenigingswerker en de fiscus. Werd er toch bedrijfsvoorheffing ingehouden? Dan is dat bedrag verrekenbaar met de verschuldigde belasting. Dat bedrag kan dan opgenomen worden in deel 2, vak XV, rubriek B, codes 1465/2465. Deze code is nieuw dit jaar, maar slechts tijdelijk aangezien er in 2023 geen bedrijfsvoorheffing meer wordt ingehouden. 

Optellen met deeleconomie

Nog een belangrijke waarschuwing: verenigingswerkers moeten er rekening mee houden dat voor hun maximale vergoedingsplafond van 6.540 euro ook eventuele inkomsten uit de deeleconomie meegeteld worden. Als de trainer van de lokale voetbalclub ook nog bijklust als maaltijdbezorger bij Deliveroo, mogen beide activiteiten samen niet meer dan 6.540 euro bedragen. Toch een overschrijding? Dan worden alle bijverdiensten als gewone beroepsinkomsten belast. Inkomsten uit de deeleconomie geef je aan in deel 2, vak XV, codes 1460/2460. Deze code geldt echter enkel voor erkende platformen, welke je kan checken op de website van FOD Economie

182 viewsSectornieuws
Fiscus is weer wat trager met de terugbetaling van personenbelasting

Onderzoek van het Rekenhof concludeert dat in 2022 slechts driekwart van alle belastingaangiftes werd afgerekend, waardoor voor 1,2 miljard euro aan terugbetalingen naar 2023 werd doorgeschoven. Vo ...

Fiscaal
Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding

De ministerraad van 26 mei 2023 keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem ontwerpamendementen goed bij de wet betreffende diverse fiscale bepalingen en het belastingkredie ...

Sectornieuws
KPMG België en Odoo sluiten partnerschap om grote bedrijven te helpen digitaliseren

Eén plek waar je alles vindt voor je digitale transformatie? Het kan. Klanten van KPMG België konden al gebruikmaken van de realtime-accountancysoftware van de Waals-Brabantse techparel Od ...

Sectornieuws
Accountantskantoor ACCM treedt toe tot Taccx Partners

Het Heists accountantskantoor ACCM maakt vanaf nu deel uit van Taccx Partners, een bedrijf met meer dan vijftig personeelsleden en kantoren in Berlaar, Westerlo, Wommelgem en Zandhoven. En nu dus ook ...

Events
Tips en trucs voor accountants om zich te onderscheiden en relevant te blijven - FastForward 2023

Heb jij Fast Forward 2023 gemist dit jaar? Dit waren de tips van Mattias Van Reybrouck van Van Reybrouck en Silverfin CFO Tom Libbrecht om te voorkomen dat je klanten gratis advies verwachten. Do ...

Fiscaal
Wat na de aangifte?

De deadline voor het digitaal indienen van de personenbelasting, of toch degenen die niet "complex" zijn, is dit jaar 15 juli. Maar wat gebeurt er daarna? Een overzicht.  Ben je iema ...

Fiscaal
Deze inkomsten moet je niet aangeven

Inkomsten niet aangeven en dus geen belastingen betalen? Ja, het kan. En  het is zelfs legaal. Al moeten we wel eerlijk zijn en meteen zeggen dat het het soort inkomsten eerder beperkt is en dat ...

BTW
België loopt jaarlijks 11 miljard euro btw mis

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) berekende onlangs dat de Belgische fiscus jaarlijks maar liefst een vijfde van de verschuldigde btw op producten en diensten mist. Daarmee zijn deze cijfers iet ...

Events
Dit was Fast Forward 2023

Fast forward ‘23, georganiseerd door Silverfin, was dit jaar opnieuw een enorm succes met meer dan 800 aanwezigen. Kon jij er niet bij zijn? Was jij er wel bij? Top. Dan heb je ook kunnen geniet ...

Sectornieuws
Vandelanotte versterkt nu ook positie in Aalst

Accountancy- en auditkantoor Vandelanotte groeit verder. Het kantoor bundelt de krachten met accountantskantoor Fiskobelac. De samenwerking resulteert in een sterkere verankering in Aalst, waar het ka ...