Sectornieuws

Nieuwe fiscale maatregelen voor 2023

Nieuws | Oct 16, 2022

 

​Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een begrotingsakkoord voor 2023 en 2024. De eerste minister Alexander De Croo presenteerde op deze dag het nieuwe akkoord die onder meer een aantal fiscale maatregelen bevat. Beslissingen omtrent een grotere fiscale hervorming blijven voorlopig uit.

Wij sommen de bijzonderste nieuwe fiscale maatregelen voor je op:

 • een tijdelijke overwinstbelasting ten laste van de energiesector
 • een tijdelijke solidariteitsbijdrage ten laste van de oliesector
 • een tijdelijke bijdrage voor Fluxys
 • een tijdelijke verlaging van de fiscale korf in de vennootschapsbelasting van 70% tot 40%
 • de beperking van de notionele intrestaftrek tot kleine ondernemingen
 • de beperking van de aftrek van taksen ten laste van de financiële sector
 • de uitdoving van de federale woonbonus
 • de aanpassing van de accijnzen op tabak en de introductie van accijnzen op e-sigaretten
 • de indexering van de parafiscale vennootschapsbijdrage
 • de aanpassing van de fiscale behandeling van de forfaitaire buitenlandse belasting voor royalty’s
 • de versterking van de verpakkingsheffing
 • de hervorming van het bijzonder stelsel voor auteursrechten
 • de technische correctie van de implementatie van de btw-richtlijn
 • de voortzetting van de strijd tegen de fiscale fraude.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor negatieve gevolgen wereldwijd. Ook in België voelen we hier de gevolgen van, stijgende loon-, energie en materiaalkosten maakt het ons bijzonder moeilijker. Daarom is de nood aan een nieuw beleid hoog. Een beleid dat ondernemerschap ondersteunt, een beleid dat investeringen ondersteunt en een beleid dat het nemen van risico's ondersteunt. 

Team Boekhouderstotaal

Gezamelijk geschreven door het Boekhouderstotaal schrijversteam

525 viewsBTW
Nieuw wetsontwerp BTW goedgekeurd

Recent werd een nieuw wetsontwerp btw goedgekeurd. Hieronder een kort overzicht. 5 dagen extra tijd Kwartaalaangevers krijgen 5 dagen extra om hun btw-aangiften in te dienen, dus tot de 25ste vo ...

Sectornieuws
Laatste kans om te genieten van verhoogde investeringsaftrek van 25%

Vanaf 1/1/2023 zal de verhoogde investeringsaftrek terugvallen van 25% naar 8%. Belangrijk om te weten is dat het ‘normale' percentage 8% is, maar dat dit werd opgetrokken tot 25% als e ...

BTW
Onzekerheid over aftrekbaarheid BTW

Volgend jaar moeten btw-plichtigen met ook activiteiten waarop geen btw aangerekend moet worden extra informatie verstrekken aan de fiscus. Die kan met terugwerkende kracht de btw-aftrek weigeren. ...

Fiscaal
“Onredelijke” identificatieboete ondernemers van 509 euro wordt bijgestuurd

De voorbije weken rezen verschillende vragen bij ondernemers die een minnelijke schikking kregen van 509 euro omdat ze de bestuurder van een voertuig niet hadden geïdentificeerd terwijl ze de eer ...

Aankondiging
Billit wint de E-invocing Award 2022

Tijdens de E-invoicing Summit op 25 oktober in Brussel viel Billit in de prijzen. Ze werden unaniem uitgeroepen tot winnaar van de E-invoicing award 2022.  Volgens de unanieme motivatie van de ...

Sectornieuws
Merk, model of octrooi registreren? Met de IE-voucher krijg je een deel van je aanvraagkosten terug!

​Wil je als ondernemers een intellectuele eigendom-scan laten doen of jouw merk, model of octrooi registreren? Nog tot 16 december 2022 kan je via Europese steun een deel van de gemaakte kosten teru ...

Sectornieuws
Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen voortaan zonder voorafgaande toestemming van de bedrijfsarts weer aan het werk.

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen vanaf 1 januari 2023 hun werkzaamheden hervatten zonder voorafgaande toestemming van een consulterend geneesheer. Ook zelfstandigen hoeven de indirecte ...

Sectornieuws
Staatsschuld daalt naar € 467,334 miljard

Eind oktober 2022 bedroeg de staatsschuld € 467,334 miljard. Dit betekent dat de schuld van de federale overheid met 1,27 miljard euro is gedaald ten opzichte van september.  Zelfs o ...

Sectornieuws
Visma neemt OutSmart over en wordt Benelux marktleider in field service management software

Visma, Europees leider in cloudsoftware, neemt OutSmart over. OutSmart is een SaaS scale-up die field service management software ontwikkelt voor kleine en middelgrote bedrijven. OutSmart is ...

Sectornieuws
FOD Financiën kondigt algemeen betaaluitstel aan voor belastingen 2022

De federale regering heeft maatregelen genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden van energiecrisis. Eén maatregel omvat een algemeen betaaluitstel voor ...