Fiscaal

PB aangiften: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

Nieuws | Mar 14, 2023

 

Nieuw vanaf aanslagjaar 2023: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte bepaalt de indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting. Daarnaast wordt geen rekening meer gehouden met het feit of de aangifte door een mandataris wordt ingediend of niet.

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) wordt er een onderscheid gemaakt tussen een algemene aangifte en een complexe aangifte. Een aangifte wordt als complex beschouwd als het minstens een van onderstaande elementen bevat:

  • Winsten en/of baten
  • Bezoldiging van bedrijfsleider
  • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonende)
  • Buitenlandse beroepsinkomsten

Deze nieuwe regeling resulteert in onderstaande indieningstermijnen.

Indieningstermijnen aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023:

Algemeen principe:

  • Papieren aangifte: 30 juni 2023
  • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023

Complex:

  • Papieren aangifte: 30 juni 2023
  • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 18 oktober 2023

Forfaitaire grondslagen: personen die belast worden met een forfaitaire grondslag, dienen uiterlijk op 15 januari 2024 hun aangifte in te dienen.

Als de complexe aangifte ten laatste 31 augustus 2023 wordt ingediend, dan geniet de belastingplichtige van een snellere terugbetaling of kan hij later betalen. Zo wil de fiscus mensen aanmoedigen om hun complexe aangifte sneller in te dienen. Vergeet ook niet dat bovengenoemde data zowel voor burgers als voor mandatarissen gelden. Alle termijnen zijn overigens terug te vinden op MyMinfin.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Ontvang je elk jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte? Dan zijn de termijnen voor het wijzigen van het voorstel hetzelfde zoals hierboven:

  • Papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
  • Via MyMinfin: 15 juli 2023

Het je een voorstel van vereenvoudigen aangifte ontvangen maar moet er iets gewijzigd worden met toevoeging van een complex element zoals hierboven beschreven? Dan kan je ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. De indieningstermijn van de aangifte wordt dan ten laatste 18 oktober 2023 (via MyMinfin).

481 viewsSectornieuws
Hogeschool PXL start met nieuw postgraduaat voor accountants

Vanaf september start Hogeschool PXL met een nieuw postgraduaat genaamd ‘Gecertificeerd Accountant’. Deze nieuwe opleiding moet het nijpend tekort aan accountants mee helpen opvangen, aldu ...

Fiscaal
Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkb ...

Sectornieuws
OkiOki zet de aanval in op dure Codabestanden met CODA+

Startup OkiOki, bekend van haar gebruiksvriendelijke assistent voor documentverzameling, lanceert met CODA+ een eigen alternatief voor codabestanden. Vooral de kostprijs van codabestanden vandaag blij ...

Sectornieuws
Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

FOD Financiën heeft zopas het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting online geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe codes, wat het aantal tot een recordtotaal van 843 codes brengt ...

Sectornieuws
Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificee ...

Sectornieuws
Chatbot gaat juridische praktijk PwC helpen

PwC (PricewaterhouseCoopers) roept de hulp in van artificial intelligence (AI) om de productiviteit van de juridische praktijk te vergroten. Ze doen dit met een nieuwe chatbot op basis van GPT-3. ...

Sectornieuws
Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verbli ...

Fiscaal
Debetinterest op rekening-courant gestegen tot 7,14%

Op 4 maart 2023 werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een leni ...

Sectornieuws
Twee nieuwe postgraduaten op KdG: Belastingadviseur en Tax Accountant

Het ITAA heeft zopas twee nieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool goedgekeurd: Tax Accountant en Belastingsadviseur. En dat is goed nieuws, want zo speelt het onderwijs in op het tekort ...

Fiscaal
Impact torenhoge inflatie op voorlopige sociale bijdragen 2023

Zelfstandigen kunnen binnenkort de eerste kwartaalafrekening van hun sociale bijdragen ontvangen. Helaas zijn deze ook niet gespaard gebleven van de torenhoge inflatie.  Hoe worden sociale bij ...