Sectornieuws

Nieuw Europees subsidiefonds betaalt kmo's €2.350 voor IP-scans of merkaanvragen

Nieuws | Mar 09, 2023

 

“Ideas powered for business” is een subsidiefonds voor de verbetering van de toegang tot intellectuele-eigendomsrechten voor kmo’s in de Europese Unie. Het fonds is een samenwerking tussen de Europese Commissie, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en enkele nationale bureaus voor intellectuele eigendom zoals de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). 

Wat? 

De subsidie bestaat uit 2 vouchers: één voor een IP Scan en één voor een merk- of modelaanvraag. Een IP Scan onderzoekt welke acties zinvol zijn op het vlak van intellectuele eigendomsrechten en wordt uitgevoerd door een erkend PATLIB-centrum. De subsidie bedraagt geen vast bedrag, maar heeft de vorm van 90% korting op de totale kostprijs van de scan. Er geldt echter wel een maximale terugbetaling van 1.350 euro voor deze dienst. De tweede voucher, een merk- of modelaanvraag, bestaat uit een terugbetaling van 75% van de taksen voor merken en modellen op nationaal, regionaal en EU-niveau of een terugbetaling van 50% op de taksen voor merken en modellen buiten de EU. Voor deze voucher geldt een maximale terugbetaling van 1.000 euro. Beide vouchers samen hebben dus een maximale terugbetaling van 2.350 euro. 

Voor wie? 

Elk bedrijf binnen de Europese Unie dat voldoet aan de definitie van een kmo kan beroep doen op het subsidiefonds. De aanvraagperiode voor 2023 loopt van 23 januari 2023 tot 8 december 2023. Let wel op, want het fonds hanteert het “first come, first serve” principe en de middelen zijn beperkt. Meer informatie over het fonds of de aanvraagprocedure kan gevonden worden op de website van EUIPO.

86 viewsSectornieuws
Hogeschool PXL start met nieuw postgraduaat voor accountants

Vanaf september start Hogeschool PXL met een nieuw postgraduaat genaamd ‘Gecertificeerd Accountant’. Deze nieuwe opleiding moet het nijpend tekort aan accountants mee helpen opvangen, aldu ...

Fiscaal
Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkb ...

Sectornieuws
OkiOki zet de aanval in op dure Codabestanden met CODA+

Startup OkiOki, bekend van haar gebruiksvriendelijke assistent voor documentverzameling, lanceert met CODA+ een eigen alternatief voor codabestanden. Vooral de kostprijs van codabestanden vandaag blij ...

Sectornieuws
Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

FOD Financiën heeft zopas het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting online geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe codes, wat het aantal tot een recordtotaal van 843 codes brengt ...

Sectornieuws
Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificee ...

Sectornieuws
Chatbot gaat juridische praktijk PwC helpen

PwC (PricewaterhouseCoopers) roept de hulp in van artificial intelligence (AI) om de productiviteit van de juridische praktijk te vergroten. Ze doen dit met een nieuwe chatbot op basis van GPT-3. ...

Sectornieuws
Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verbli ...

Fiscaal
Debetinterest op rekening-courant gestegen tot 7,14%

Op 4 maart 2023 werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een leni ...

Sectornieuws
Twee nieuwe postgraduaten op KdG: Belastingadviseur en Tax Accountant

Het ITAA heeft zopas twee nieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool goedgekeurd: Tax Accountant en Belastingsadviseur. En dat is goed nieuws, want zo speelt het onderwijs in op het tekort ...

Fiscaal
PB aangiften: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

Nieuw vanaf aanslagjaar 2023: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte bepaalt de indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting. Daarnaast wordt geen rekening meer geh ...