Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Fiscaal

Toelichting van de minister Van Peteghem over de fiscale hervorming

Nieuws | Jul 20, 2023

 

Onderstaand bericht verscheen op de Facebookpagina van Minster van Financiën Vincent Van Peteghem, naar aanleiding van de (tot nu toe) mislukte fiscale hervorming.

 

Beste mensen,

U verdient toelichting over wat de afgelopen maanden, weken en uren is gebeurd.

Bijna dag op dag een jaar geleden presenteerde ik de Blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. Een plan om tot een lastenverlaging te komen van meer dan 18 miljard euro, gekoppeld aan eerlijke belastingen uit vermogensinkomsten en een rechtvaardige verschuiving richting lasten op consumptie en vervuiling.

Het was het beloofde resultaat van de opdracht die ik als minister van Financiën meekreeg in het Regeerakkoord. De opdracht om een bredere fiscale hervorming voor te bereiden. Dit om ons belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. Een plan om wie werkt daar ook voor te belonen.

Besefte ik toen dat dit niet op 1,2,3 gerealiseerd kon worden? Uiteraard. De focus van de Blauwdruk ligt dan ook op 2030. Maar geconfronteerd met de energie- en koopkrachtcrisis, besefte ik dat er nu al iets moest gebeuren om de belastingendruk voor wie werkt te verlagen. Ik was ervan overtuigd dat we onszelf als politieke leiders van dit land moesten kunnen overstijgen om verder te gaan dan wat het Regeerakkoord voorschreef.

Daarom overtuigde ik de partners in de regering om reeds deze legislatuur een ambitieuze stap te nemen. Dat kwamen we zwart op wit overeen tijdens de begrotingsopmaak van oktober 2022.

In maart van dit jaar legde ik een uitgewerkt plan op tafel. Geen nieuwe ideeën, maar een berekende en gedetailleerde eerste fase van de uitvoering van de reeds voorgestelde Blauwdruk. Een belastingverlaging voor iedereen die werkt, ter waarde van 6 miljard euro, gekoppeld aan een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens en een noodzakelijke vereenvoudiging van ons btw-stelsel.

Enkele weken geleden stelde ik echter vast dat er binnen de regering geen bereidheid was om een dergelijke inspanning te realiseren. Er werd mij gevraagd om het pakket te beperken in omvang. Dat deed ik, uit verantwoordelijkheidszin. Er kwam een pakket op tafel ter waarde van 2 miljard euro, met daarin de definitieve afschaffing van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid, een scheefgegroeide crisisbelasting die vandaag enkel zij die werken raakt en fiscaal alleenstaanden benadeelt.

Het was voor mij steeds belangrijk dat wie werkt erop vooruit gaat. Bij het zoeken naar een sluitende financiering voor dat kleinere pakket, beschermden we dan ook de winkelkar en onze middenklasse. Bij die kleinere hervorming, met een kleiner voordeel voor onze gezinnen en alleenstaanden, moest de financiering voor die belastingverlaging dan ook vooral gezocht worden via eerlijke bijdragen van de grootste vermogens en via het inperken van scheefgegroeide gunstregimes. Maar wanneer het over dergelijke maatregelen ging, bleven we botsen op een njet.

Vandaag moeten we besluiten dat niet iedereen in staat is om de eigen loopgraven te verlaten en de moed te tonen om in het belang van iedereen beslissingen te nemen. Beslissingen, om zoals iedereen al jaren vraagt, de belastingen voor zij die elke dag hun uiterste best doen om bij te dragen eindelijk te verlagen.

Uiteraard ben ik teleurgesteld. De afgelopen maanden en jaren hebben we hard gewerkt aan plannen waar ik écht in geloof. We hebben voorstellen op tafel gelegd die na veelvuldig en lang overleg redelijk en evenwichtig waren. Het plan werd opgemaakt in samenwerking met experten en kreeg steun uit de meest onverwachte hoeken. En ja, we kregen ook kritische opmerkingen. Dat is ook niet meer dan normaal, want fiscaliteit raakt elk aspect van ons dagelijks leven.

Net daarom heb ik steeds belang gehecht aan brede consultaties en ging ik heel Vlaanderen rond om mensen de plannen uit de doeken te doen.

Want terwijl de afgelopen weken naarstig gezocht werd naar draagvlak binnen de eigen achterban of naar manieren om de belangen van de eigen belangengroep te verdedigen, verloor men het zicht op het bestaande draagvlak binnen de samenleving.

Wat ik uit de vele gesprekken die ik heb gehad heb geleerd en onthouden, is dat we onderschatten tot wat mensen bereid zijn om de belastingen voor wie werkt te verlagen en het systeem eerlijker, eenvoudiger en meer transparant te maken. Dat een fiscale hervorming nodig is.

De plannen voor een diepgaande fiscale hervorming liggen klaar voor elke regering die onze fiscaliteit eerlijker, eenvoudiger en moderner en het verschil tussen werken en niet werken groter wil maken. Enkel met een open blik en de moed om ons fiscaal systeem ten gronde te veranderen, zal dat lukken. Onze gezinnen, alleenstaanden en ondernemers willen het.

En ik blijf ervan overtuigd dat het ook kan.

Vincent

408 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...