Sectornieuws

Twee nieuwe postgraduaten op KdG: Belastingadviseur en Tax Accountant

Nieuws | Mar 15, 2023

 

Het ITAA heeft zopas twee nieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool goedgekeurd: Tax Accountant en Belastingsadviseur. En dat is goed nieuws, want zo speelt het onderwijs in op het tekort aan accountants. De postgraduaten worden vanaf september dit jaar aangeboden. 

De beroepstitels 'Gecertificeerd Tax Accountant' en 'Gecertificeerd Belastingadviseur' zijn wettelijk beschermd. Om deze beroepen uit te oefenen, is erkenning van het ITAA vereist. Studenten die na hun bacheloropleiding Accountancy-Fiscaliteit het postgraduaat 'Gecertificeerd Tax Accountant' of 'Gecertificeerd Belastingadviseur' volgen, kunnen rechtstreeks voor erkenning gaan. Volgens Veerle Hendrickx, algemeen directeur van KdG, zijn accountant en belastingadviseur structurele knelpuntberoepen. Met deze nieuwe opleidingen wordt dus aan de hoge vraag op de arbeidsmarkt voldaan.

Studenten in het postgraduaat lopen stage bij het beroepsinstituut en behalen vrijstellingen voor tussentijdse examens en het schriftelijke bekwaamheidsexamen. Ze moeten nog wel een mondeling examen afleggen bij het ITAA, waarop ze grondig worden voorbereid door training in stressbestendigheid, maturiteit, assertiviteit en teamwerk, aldus Hendrickx.

Volgens Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, zijn deze nieuwe postgraduaten een driedubbele win. De weg naar het beroep is duidelijk uitgestippeld voor studenten, de sector kan rekenen op meer competente afgestudeerden en KdG wordt extra aantrekkelijk.

273 viewsSectornieuws
Hogeschool PXL start met nieuw postgraduaat voor accountants

Vanaf september start Hogeschool PXL met een nieuw postgraduaat genaamd ‘Gecertificeerd Accountant’. Deze nieuwe opleiding moet het nijpend tekort aan accountants mee helpen opvangen, aldu ...

Fiscaal
Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkb ...

Sectornieuws
OkiOki zet de aanval in op dure Codabestanden met CODA+

Startup OkiOki, bekend van haar gebruiksvriendelijke assistent voor documentverzameling, lanceert met CODA+ een eigen alternatief voor codabestanden. Vooral de kostprijs van codabestanden vandaag blij ...

Sectornieuws
Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

FOD Financiën heeft zopas het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting online geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe codes, wat het aantal tot een recordtotaal van 843 codes brengt ...

Sectornieuws
Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificee ...

Sectornieuws
Chatbot gaat juridische praktijk PwC helpen

PwC (PricewaterhouseCoopers) roept de hulp in van artificial intelligence (AI) om de productiviteit van de juridische praktijk te vergroten. Ze doen dit met een nieuwe chatbot op basis van GPT-3. ...

Sectornieuws
Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verbli ...

Fiscaal
Debetinterest op rekening-courant gestegen tot 7,14%

Op 4 maart 2023 werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een leni ...

Fiscaal
PB aangiften: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

Nieuw vanaf aanslagjaar 2023: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte bepaalt de indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting. Daarnaast wordt geen rekening meer geh ...

Fiscaal
Impact torenhoge inflatie op voorlopige sociale bijdragen 2023

Zelfstandigen kunnen binnenkort de eerste kwartaalafrekening van hun sociale bijdragen ontvangen. Helaas zijn deze ook niet gespaard gebleven van de torenhoge inflatie.  Hoe worden sociale bij ...