Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

BTW

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2023

Nieuws | Jun 15, 2023

 

Op voorstel van de minister van Financiën verleent de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze maatregel is niet van toepassing op het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'One Stop Shop' (OSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

De aangiften dienen ingediend te zijn op onderstaande data:

  • Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2023: ten laatste op 10 augustus 2023
  • Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023: ten laatste op 10 augustus 2023
  • Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2023: ten laatste op 8 september 2023

Bovenstaande data gelden echter niet voor vergunningshouders voor maandelijkse teruggave btw en genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER statuut. In deze gevallen dienen de aangiften van juni en juli ten laatste op 24 juli en 24 augustus 2023 ingediend te zijn. 

De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij de FOD Financiën, wordt het krediet niet terugbetaald maar automatisch overgedragen naar de volgende periode.

De opgaven dienen ingediend te zijn op onderstaande data:

  • Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2023: ten laatste op 10 augustus 2023
  • Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2023: ten laatste op 10 augustus 2023
  • Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2023: ten laatste op 8 september 2023

Betalingen

De verschuldigde btw moet nog wel op de normale vervaldagen betaald worden, namelijk ten laatste op 20 juli 2023 (aangifte van het tweede kwartaal 2023 of juni 2023) en ten laatste op 21 augustus 2023 (aangifte van juli 2023).

Als je op één van deze vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, debiteerd de FOD Financiën je rekening-courant met nalatigheidsinteresten. De FOD berekent die overeenkomstig de bepalingen van het Btw-Wetboek (artikel 91, § 1): interesten worden per maand vertraging berekend op het verschuldigde bedrag aan een jaarlijkse interestvoet van 8% (een begonnen maand geldt als een volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling die verricht moet worden voor een van de hiervoor bedoelde vervaldata, mag uiteraard verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo dat de rekening-courant van de belastingplichtige op die datum vertoont.

Het belastingkrediet dat aan het eind van de maand juli aan de voorwaarden voldoet van artikel 8/1, § 2, van het koninklijk besluit nr. 4  om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.

576 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...