Sectornieuws

Vrouwelijke ondernemers verdienen gemiddeld 40% minder dan mannelijke ondernemers

Nieuws | Mar 08, 2023

 

Vandaag - 8 maart - is het Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw. Partena Professionals publiceert daarom net nu de cijfers over de inkomenskloof tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers in België, en die zijn niet min. Gemiddeld gezien verdient een vrouwelijke ondernemer 44,3% minder dan een mannelijke ondernemer. Dit betekent dat vrouwen in 2022 vanaf half november symbolisch “gratis werken” ten opzichte van hun mannelijke tegenhanger. 

Leeftijdsafhankelijke ongelijkheid

Partena Professionals vond dat de loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers toeneemt naarmate zij ouder worden. In de categorie ondernemers jonger dan 30 bedraagt de loonkloof 9,11%. In de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar stijgt dat naar gemiddeld 26,65%, en daar stopt het niet. In de leeftijdsgroep 40-50 jaar verdient een vrouwelijke ondernemer gemiddeld 46,98% minder dan haar mannelijke tegenhanger en in de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar is dat maar liefst 60,35%. Vanaf dan neemt de loonkloof terug lichtjes af naar 56,96% voor de leeftijdscategorie 60-70 jaar om daarna terug te stijgen naar 65,76% voor de 70-plussers. Uit het onderzoek blijkt dat de loonkloof het grootst is bij advocaten. Mannelijke advocaten verdienen gemiddeld gezien namelijk meer dan twee keer zoveel als hun vrouwelijke tegenhanger.

Even ter vergelijking: Voor het jaar 2020 berekende Statbel dat de gemiddelde loonkloof (op basis van uurloon) tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers "slechts" 5,3% bedroeg. Daarmee doet België het beter dan de meeste andere Europese landen. 

Een derde vrouwelijke ondernemers

En hoe zit het, ondanks deze loonkloof, met de ondernemerszin van vrouwen in België? Vrouwelijke ondernemers vertegenwoordigen 33% van het gehele Belgische economische landschap. Al zijn er wel grote verschillen op te merken per sector. De meeste vrouwelijke ondernemers zijn te vinden in de dienstensector (58,63%) en in de vrije beroepen (45,29%). In de landbouwsector (24,18%) en de industrie en ambacht (12,74%) zijn vrouwelijke ondernemers dan weer sterk ondervertegenwoordigd.

87 viewsSectornieuws
Hogeschool PXL start met nieuw postgraduaat voor accountants

Vanaf september start Hogeschool PXL met een nieuw postgraduaat genaamd ‘Gecertificeerd Accountant’. Deze nieuwe opleiding moet het nijpend tekort aan accountants mee helpen opvangen, aldu ...

Fiscaal
Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkb ...

Sectornieuws
OkiOki zet de aanval in op dure Codabestanden met CODA+

Startup OkiOki, bekend van haar gebruiksvriendelijke assistent voor documentverzameling, lanceert met CODA+ een eigen alternatief voor codabestanden. Vooral de kostprijs van codabestanden vandaag blij ...

Sectornieuws
Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

FOD Financiën heeft zopas het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting online geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe codes, wat het aantal tot een recordtotaal van 843 codes brengt ...

Sectornieuws
Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificee ...

Sectornieuws
Chatbot gaat juridische praktijk PwC helpen

PwC (PricewaterhouseCoopers) roept de hulp in van artificial intelligence (AI) om de productiviteit van de juridische praktijk te vergroten. Ze doen dit met een nieuwe chatbot op basis van GPT-3. ...

Sectornieuws
Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verbli ...

Fiscaal
Debetinterest op rekening-courant gestegen tot 7,14%

Op 4 maart 2023 werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een leni ...

Sectornieuws
Twee nieuwe postgraduaten op KdG: Belastingadviseur en Tax Accountant

Het ITAA heeft zopas twee nieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool goedgekeurd: Tax Accountant en Belastingsadviseur. En dat is goed nieuws, want zo speelt het onderwijs in op het tekort ...

Fiscaal
PB aangiften: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

Nieuw vanaf aanslagjaar 2023: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte bepaalt de indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting. Daarnaast wordt geen rekening meer geh ...