Fiscaal

Wat betekent de voorgestelde fiscale hervorming van minister Van Peteghem voor jou? 

Nieuws | Mar 06, 2023

 

Minister Van Peteghem belooft iedereen die werkt 835 euro extra netto loon. Of dat zou toch moeten met zijn voorgestelde fiscale hervorming die vanaf 2024 in werking zou treden. Concreet heeft hij het over een lastenverlaging van bijna 6 miljard en beweert hij dat deze tax cut budgetneutraal zou zijn. 

Wat zijn de grote lijnen van de fiscale hervorming? 

  • Aanpassing van de belastingschijven zodat minder mensen in de schijf van 50% terechtkomen + verhoging van de belastingvrije som;
  • Uitbreiding van de werkbonus;
  • Uitdoven van de fiscale gunstmaatregel voor getrouwde en wettelijk samenwonende koppels;
  • Vereenvoudiging van de btw-tarieven. De btw-tarieven van 6 en 12 procent worden vervangen door een btw-tarief van 9 procent. Enkele basisproducten krijgen 0 procent en energie blijft voorlopig aan 6 procent;
  • Verdubbeling van de taks op effectenrekeningen.

Voor wie werkt

Het idee achter de fiscale hervorming is dat wie werkt, meer netto moet overhouden. Om dat te verwezenlijken, verhoogt minister Van Peteghem de belastingvrije som van 10.160 naar 13.500 euro en wordt de grens van de hoogste belastingschijf opgetrokken van 46.440 naar 60.000 euro. Iedereen die werkt, zou zo minstens 835 euro extra netto overhouden. Een alleenstaande zonder kinderen met een maandloon van 2.600 euro bruto zou jaarlijks 1.270 extra netto op zijn rekening zien en mensen met een brutoloon van 6.000 euro zelfs 1.513 euro per jaar. 

Voor personen met een vervangingsinkomen, denk aan een werkloosheidsuitkering, zou de fiscale hervorming op een nuloperatie moeten uitkomen. Zo wordt de werkloosheidsval kleiner, wat mensen aanzet om te werken. “We vergroten het verschil tussen werken en niet werken”, zei Van Peteghem vorige week op Radio 1. “Hiermee willen we mensen die twijfelen of het wel de moeite loont, overtuigen om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn opzoek naar mensen, maar we zien dat onze tewerkstellingsgraad niet is wat ze zou moeten zijn. We willen naar 80 procent.” Ook de kloof tussen koppels en alleenstaanden moet verkleinen door het afschaffen van de huwelijksquotiënt. 

Een duurdere, maar gezondere winkelkar

De hervorming van het btw-stelsel zou dan weer leiden tot een duurzame en gezonde samenleving. Dit door de btw op groente en fruit, geneesmiddelen, het openbaar vervoer en luiers, maandverbanden en tampons naar 0 procent te brengen. Zo volgt de hervorming ook de mening van experts dat de lastenverlaging van arbeid naar consumptie en vermogen moet verschuiven. Een duurdere, maar gezondere winkelkar dus. 

Budgetneutraal?

Een grote belastinghervorming moeten we niet meer verwachten van de huidige federale regering. Een belasting op de reële huurinkomsten, het stelsel van de bedrijfswagens of een meerwaardebelasting zullen waarschijnlijk mee opgenomen worden in de regeringsonderhandelingen na de verkiezingen volgend jaar. Zo houdt Van Peteghem rekening met de gevoeligheden van de andere partijen. Van Peteghem wil namelijk niet met lege handen blijven staan; de eerste fase van zijn hervorming wil hij al op 1 januari 2024 laten ingaan. 

De volledige hervorming zou resulteren in een lastenverlaging van 6 miljard euro. Toch zou het een budgetneutrale operatie zijn. De minister rekent daarvoor op een hogere werkzaamheidsgraad en dubbel zoveel inkomsten uit de effectentaks. Of dit gewenste effect ook effectief gaat plaatsvinden, is nog afwachten. Maar daar zijn we nog niet. De regering moet eerst nog een akkoord vinden en tegen de zomer een wetsontwerp indienen in het parlement. 

Meer weten? De volledige tekst vind je hier terug. 

437 viewsSectornieuws
Hogeschool PXL start met nieuw postgraduaat voor accountants

Vanaf september start Hogeschool PXL met een nieuw postgraduaat genaamd ‘Gecertificeerd Accountant’. Deze nieuwe opleiding moet het nijpend tekort aan accountants mee helpen opvangen, aldu ...

Fiscaal
Fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen schendt grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

Als je aandelen van een familiebedrijf schenkt of erft, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal gunstregime. Daarbij is het mogelijk om de aandelen van je familiebedrijf te schenken zonder schenkb ...

Sectornieuws
OkiOki zet de aanval in op dure Codabestanden met CODA+

Startup OkiOki, bekend van haar gebruiksvriendelijke assistent voor documentverzameling, lanceert met CODA+ een eigen alternatief voor codabestanden. Vooral de kostprijs van codabestanden vandaag blij ...

Sectornieuws
Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

FOD Financiën heeft zopas het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting online geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe codes, wat het aantal tot een recordtotaal van 843 codes brengt ...

Sectornieuws
Nederlandse fiscalist gearresteerd in Italië op verdenking van fraude

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De 64-jarige Nederlander werd geïdentificee ...

Sectornieuws
Chatbot gaat juridische praktijk PwC helpen

PwC (PricewaterhouseCoopers) roept de hulp in van artificial intelligence (AI) om de productiviteit van de juridische praktijk te vergroten. Ze doen dit met een nieuwe chatbot op basis van GPT-3. ...

Sectornieuws
Actieplan om “schijnzelfstandigen” uit het buitenland te bestrijden

Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft de laatste maanden een toename van twee fraudefenomenen vastgesteld: fictieve aansluiting als zelfstandige om een verbli ...

Fiscaal
Debetinterest op rekening-courant gestegen tot 7,14%

Op 4 maart 2023 werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een leni ...

Sectornieuws
Twee nieuwe postgraduaten op KdG: Belastingadviseur en Tax Accountant

Het ITAA heeft zopas twee nieuwe postgraduaten aan de Karel de Grote Hogeschool goedgekeurd: Tax Accountant en Belastingsadviseur. En dat is goed nieuws, want zo speelt het onderwijs in op het tekort ...

Fiscaal
PB aangiften: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

Nieuw vanaf aanslagjaar 2023: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte bepaalt de indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting. Daarnaast wordt geen rekening meer geh ...