Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Sectornieuws

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen voortaan zonder voorafgaande toestemming van de bedrijfsarts weer aan het werk.

Nieuws | Nov 14, 2022

 

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen vanaf 1 januari 2023 hun werkzaamheden hervatten zonder voorafgaande toestemming van een consulterend geneesheer. Ook zelfstandigen hoeven de indirecte zorg en ondersteuning van mensen met een beperking niet te onderbreken als bij arbeidsongeschiktheid aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Bij de terugkeer naar het werk werd op verzoek van minister Clarinval een werkgroep opgericht bestaande uit leden van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en leden van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, om dit proces te bestuderen.

Uit het rapport van de werkgroep blijkt dat er meer flexibiliteit nodig is als zelfstandigen na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk willen hervatten. Zelfstandigen kunnen nu toestemming krijgen van de medisch adviseurs van hun zorgverzekeraar om parttime te gaan werken met als doel (gedeeltelijke) re-integratie op de arbeidsmarkt. De inschrijving moet echter voorafgaan aan de hervatting van het werk. 

In het bijzonder wordt door het Beheerscomité voorgesteld dat de zelfstandige – net zoals al is bepaald in het stelsel van de werknemers – het werk op een aangepaste wijze kan hervatten alvorens de adviserend arts een beslissing heeft genomen en het dus zou volstaan dat de zelfstandige de aangepaste werkhervatting meedeelt en de toelating aan de adviserend arts vraagt uiterlijk de eerste werkdag voorafgaandelijk deze aangepaste werkhervatting.
 Op voorstel van de werkgroep stelde minister Clarimbal dan ook voor om het zelfstandigenstatuut aan te passen aan het reeds voor werknemers geldende statuut. De aanpassingen van het werknemersstatuut gaan in per 1 januari 2023. 

Daarnaast voorziet hetzelfde ontwerp in de uitvoering van activiteiten in het kader van zorg en ondersteuning voor indirect toegankelijke personen met een handicap, gefinancierd uit persoonlijke assistentiebudgetten bij arbeidsongeschiktheid of persoonlijk budget. Zo wordt voorkomen dat zelfstandigen die niet kunnen werken en die deze zorg verlenen onder voorwaarden hun ziekengeld kwijtraken. 
 Minister van Zelfstandigen David Clarinval zei: Daarnaast willen we zelfstandigen met een arbeidsbeperking helpen om sneller weer op de arbeidsmarkt te komen door hen meer flexibiliteit te geven bij de terugkeer naar het werk.

559 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...