Sectornieuws

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen voortaan zonder voorafgaande toestemming van de bedrijfsarts weer aan het werk.

Nieuws | Nov 14, 2022

 

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen vanaf 1 januari 2023 hun werkzaamheden hervatten zonder voorafgaande toestemming van een consulterend geneesheer. Ook zelfstandigen hoeven de indirecte zorg en ondersteuning van mensen met een beperking niet te onderbreken als bij arbeidsongeschiktheid aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Bij de terugkeer naar het werk werd op verzoek van minister Clarinval een werkgroep opgericht bestaande uit leden van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en leden van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, om dit proces te bestuderen.

Uit het rapport van de werkgroep blijkt dat er meer flexibiliteit nodig is als zelfstandigen na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk willen hervatten. Zelfstandigen kunnen nu toestemming krijgen van de medisch adviseurs van hun zorgverzekeraar om parttime te gaan werken met als doel (gedeeltelijke) re-integratie op de arbeidsmarkt. De inschrijving moet echter voorafgaan aan de hervatting van het werk. 

In het bijzonder wordt door het Beheerscomité voorgesteld dat de zelfstandige – net zoals al is bepaald in het stelsel van de werknemers – het werk op een aangepaste wijze kan hervatten alvorens de adviserend arts een beslissing heeft genomen en het dus zou volstaan dat de zelfstandige de aangepaste werkhervatting meedeelt en de toelating aan de adviserend arts vraagt uiterlijk de eerste werkdag voorafgaandelijk deze aangepaste werkhervatting.
 Op voorstel van de werkgroep stelde minister Clarimbal dan ook voor om het zelfstandigenstatuut aan te passen aan het reeds voor werknemers geldende statuut. De aanpassingen van het werknemersstatuut gaan in per 1 januari 2023. 

Daarnaast voorziet hetzelfde ontwerp in de uitvoering van activiteiten in het kader van zorg en ondersteuning voor indirect toegankelijke personen met een handicap, gefinancierd uit persoonlijke assistentiebudgetten bij arbeidsongeschiktheid of persoonlijk budget. Zo wordt voorkomen dat zelfstandigen die niet kunnen werken en die deze zorg verlenen onder voorwaarden hun ziekengeld kwijtraken. 
 Minister van Zelfstandigen David Clarinval zei: Daarnaast willen we zelfstandigen met een arbeidsbeperking helpen om sneller weer op de arbeidsmarkt te komen door hen meer flexibiliteit te geven bij de terugkeer naar het werk.

Team Boekhouderstotaal

Gezamelijk geschreven door het Boekhouderstotaal schrijversteam

67 viewsBTW
Nieuw wetsontwerp BTW goedgekeurd

Recent werd een nieuw wetsontwerp btw goedgekeurd. Hieronder een kort overzicht. 5 dagen extra tijd Kwartaalaangevers krijgen 5 dagen extra om hun btw-aangiften in te dienen, dus tot de 25ste vo ...

Sectornieuws
Laatste kans om te genieten van verhoogde investeringsaftrek van 25%

Vanaf 1/1/2023 zal de verhoogde investeringsaftrek terugvallen van 25% naar 8%. Belangrijk om te weten is dat het ‘normale' percentage 8% is, maar dat dit werd opgetrokken tot 25% als e ...

BTW
Onzekerheid over aftrekbaarheid BTW

Volgend jaar moeten btw-plichtigen met ook activiteiten waarop geen btw aangerekend moet worden extra informatie verstrekken aan de fiscus. Die kan met terugwerkende kracht de btw-aftrek weigeren. ...

Fiscaal
“Onredelijke” identificatieboete ondernemers van 509 euro wordt bijgestuurd

De voorbije weken rezen verschillende vragen bij ondernemers die een minnelijke schikking kregen van 509 euro omdat ze de bestuurder van een voertuig niet hadden geïdentificeerd terwijl ze de eer ...

Aankondiging
Billit wint de E-invocing Award 2022

Tijdens de E-invoicing Summit op 25 oktober in Brussel viel Billit in de prijzen. Ze werden unaniem uitgeroepen tot winnaar van de E-invoicing award 2022.  Volgens de unanieme motivatie van de ...

Sectornieuws
Merk, model of octrooi registreren? Met de IE-voucher krijg je een deel van je aanvraagkosten terug!

​Wil je als ondernemers een intellectuele eigendom-scan laten doen of jouw merk, model of octrooi registreren? Nog tot 16 december 2022 kan je via Europese steun een deel van de gemaakte kosten teru ...

Sectornieuws
Staatsschuld daalt naar € 467,334 miljard

Eind oktober 2022 bedroeg de staatsschuld € 467,334 miljard. Dit betekent dat de schuld van de federale overheid met 1,27 miljard euro is gedaald ten opzichte van september.  Zelfs o ...

Sectornieuws
Visma neemt OutSmart over en wordt Benelux marktleider in field service management software

Visma, Europees leider in cloudsoftware, neemt OutSmart over. OutSmart is een SaaS scale-up die field service management software ontwikkelt voor kleine en middelgrote bedrijven. OutSmart is ...

Sectornieuws
FOD Financiën kondigt algemeen betaaluitstel aan voor belastingen 2022

De federale regering heeft maatregelen genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden van energiecrisis. Eén maatregel omvat een algemeen betaaluitstel voor ...

Aankondiging
De eerste editie van Op Punt magazine ligt in de bus!

Eerder kondigden we ons eigen accountancy magazine aan, Op Punt magazine. En ondertussen zijn de eerste magazines verzonden! 1.823 accountancy kantoren in Vlaanderen ontvangen vandaag en morgen het e ...