NIEUWS & TIPS

Interessante weetjes over cijferberoepers, nieuws én tips uit de sector.
Boekhouderstotaal.be houdt je op de hoogte!

Wat wil je weten?

Zelfstandige beter beschermd bij arbeidsongeschiktheid.

15/7/2019Tot 31/12/2017 kon je als zelfstandige pas aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds als je minimaal 30 dagen 'out' was door ziekte.
Op 1/1/2018 was deze carensperiode al teruggebracht tot 14 dagen.
Vanaf 1/7/2019 wordt deze verder ingekort tot 7 dagen: ben je langer dan 7 dagen ziek, dan ontvang je een uitkering vanaf de 1ste dag ziekte

Het is wel belangrijk dat je tijdig een aantal formaliteiten verricht.


Formailiteiten bij ziekte

Krijg je een ongeval of word je ernstig ziek? En ben je waarschijnlijk meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt?
Dan is het belangrijk dat je meteen je dokter raadpleegt en door hem/haar een 'getugschrift van arbeidsongeschiktheid' laat invullen. 
De datum waarop dit ondertekend werd door je arts bepaalt de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid en dus de dag waarop je recht op uitkering start. 
Opgepast: een gewoon ziekebrief je is onvoldoende!

Bezorg dit getuigschrift binnen de 7 dagen aan je ziekenfonds: verstuur dit per post, best zelfs aangetekend. De poststempel is bepalend om de aangiftedatum vast te leggen. Dus niet zelf deponeren in de brievenbus van je ziekenfonds. 
Het is uiteindelijk de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die zal beoordelen of je werkelijk arbeidsongeschikt bent.


Wie heeft recht op een ziekte-uitkering

Enkel zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut kunnen aanspraak maken op een ziekte-uitkering.
Zelfstandigen in bijberoep betalen ook sociale bijdragen, maar bouwen hiermee geen recht op ziekte-uitkering op. Dat recht bouwen ze op in hun statuut als werknemer of ambtenaar.
Opgepast: zelfstandigen in hoofdberoep die sociale bijdragen betalen d.m.v. een gelijkstelling met bijberoep (toepassing 'artikel 37') hebben evenmin recht op een ziekte-uitkering. 


Je activiteit verderzetten tijdens of hervatten na ziekte

Je krijgt als zelfstandige uiteraard enkel een uitkering als jijzelf je activiteit gedurende de ziekteperiode niet uitoefent.
Dit betekent echter niet dat je zaak ook moet sluiten: een zakenpartner, familie of mederwerker mag jouw activiteit verderzetten in die periode.
 
Ben je hersteld, dan mag je uiteraard je activiteit hervatten, en vervalt je recht op ziekte-uitkering. 
Ben je slechts gedeeltelijk hersteld, en zou je deeltijds terug willen beginnen werken, dan kan dat mits voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.


Informeer echter zeker ook altijd je boekhouder of accountant in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze kan je verder adviseren over mogelijkheden om deze moeilijke periode te overbruggen.
 
Kantoren in de kijker

Bart Van Nooten - Mol

Boekhoudkantoor Bart Van Nooten

Sint-Ritastraat 40
2400 Mol

Specialisatie: Boekhouding - Fiscaliteit (...)Logo Factuurwinkel aangepast - Zonhoven

Boekhoudkantoor de Factuurwinkel

Hoge Valweg 52
3520 Zonhoven

Specialisatie: Een greep uit onze werkza (...)Jacobs2 - Zonhoven

Boekhoudkantoor Jacobs Maurice & Partners

Halveweg 59 Bus 1
3520 Zonhoven

Specialisatie: Boekhouding - Fiscale aa (...)


Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

Wings    Octopus    Taxxpert    WinBooks   


Leen nooit geld van een optimist. Hij verwacht altijd dat je het hem zal teruggeven.

- J. Berry -