NIEUWS & TIPS

Interessante weetjes over cijferberoepers, nieuws én tips uit de sector.
Boekhouderstotaal.be houdt je op de hoogte!

Wat wil je weten?

Het UBO-register: voor vennootschappen, stichtingen en verenigingen

5/11/2018

                                                                      
 

Wat is het UBO-register

Het UBO-register is een nieuwe centrale databank die door de FOD Financiën wordt beheerd, en waarin voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen de uiteindelijke begunstigden ('Ultimate Beneficial Owners') moeten worden meegedeeld. 
Dit moet ten laatste op 31 maar 2019 voor het eerst voor alle betrokken rechtspersonen gebeurd zijn.   
Dit vermogensregister is in het leven geroepen in het kader van de antiwitwaswetgeving
 

Wie is de uiteindelijke begunstigde?

Het betref alle natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een andere vennootschap) minstens 25% van de aandelen van een vennootschap in bezit hebben.
Ook natuurlijke personen die 'zeggenschap' hebben in de vennootschap, zoals bestuurders en zaakvoerders, worden hier bedoeld.
Kan geen van deze natuurlijk personen geïdentificeerd worden, dan zullen de leidinggevende personeelsleden worden aangeduid als UBO.
 

Welke informatie moet worden meegdeelde?

Het gaat vooral om identificatiegegevens van de betrokken natuurlijke personen zoals naam, adres en nationaliteit. Daarnaast is ook de datum waarop men UBO is geworden vereist.
Het is het bestuursorgaan van de vennootschap dat ervoor moet zorgen dat deze info in het UBO-register wordt opgenomen.
 

Hoe werkt het?

Het UBO-register invullen kan via de online applicatie MyMinFin. Aanmelden kan o.a. via je elektronische identiteitskaart of de (zeer handige!) itsme app.
De informatie in het register kan door de 'bevoegde autoriteiten' worden geraadpleegd. Dit zijn overheidsinstanties zoals de fiscale administraties, maar bijv. ook boekhouders en notarissen die deze info nodig hebben in het kader van cliëntenonderzoek.
Verder kan iedere burger, weliswaar tegen betaling, het UBO-register inkijken. De informatie die dan zichtbaar is, is echter beperkt, om de privacy van de betrokkenen te respecteren, en kan enkel geraadpleegd worden vertrekkende van de naam of het KBO nummer van de vennootschap. In omgekeerde richting per UBO zoeken om na te gaan in welke ondernemingen deze natuurlijke persoon belangen heeft, zal niet mogelijk zijn.
Deze toegankelijkheid voor het grote publiek is meteen ook aanleiding tot heel wat kritiek: meer vermogende mensen vrezen dat het zo mogelijk wordt de volledige omvang van hun vermogen in kaart te brengen.
 

Sancties

Vul je niet tijdig het UBO-register in, dan zal je je in eerste instantie aan een boete (tussen de € 250 en € 50.000!) mogen verwachten.
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die in gebreke blijven, zullen zeker van naderbij worden onderzocht in het kader van de antiwitwaswetgeving.
Het is net de bedoeling van de overheid om misbruik van rechtspersonen om zwart en/of misdaadgeld wit te wassen op te sporen. 
 

Vragen: contacteer je boekhouder of accountant

Hoogst waarschijnlijk zal jouw boekhouder of accountant in de loop van de komende maanden contact met jou opnemen over het UBO-register. 
Zo niet, contacteer hem/haar dan zeker zelf even om na te gaan hoe je je met deze veplichting in orde kan stellen.


  
 
 
Kantoren in de kijker

Accountantskantoor Boonen

Frans De Vriendtstraat 34 bus 93
2600 Berchem

Specialisatie: Expeditiekantoren - klein (...)Flamand & Partners

Natiënlaan 118/01
8300 Knokke-Heist

Specialisatie: Wij zijn voor u als bedri (...)HEMBOFISC

Bedrijvencentrum - Kalkhoevestraat 1
8790 WAREGEM

Specialisatie: Erkend boekhouder-fiscali (...)


Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

               


Een bank leent je geld als je kunt bewijzen dat je het niet nodig hebt.

- Bob Hope -