NIEUWS & TIPS

Interessante weetjes over cijferberoepers, nieuws én tips uit de sector.
Boekhouderstotaal.be houdt je op de hoogte!

Wat wil je weten?

Het UBO-register: voor vennootschappen, stichtingen en verenigingen

10/10/2019

                                                                       het-ubo-register
 

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een centrale databank die door de FOD Financiën wordt beheerd, en waarin voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen de uiteindelijke begunstigden ('Ultimate Beneficial Owners') moeten worden meegedeeld. 
Dit vermogensregister is in het leven geroepen in het kader van de antiwitwaswetgeving

De oorspronkelijke deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden was 30/9/2018, maar deze is sindsdien meerdere malen opgeschoven.
De uiteindelijke deadline van 30 september 2019 is inmiddels voorbij, maar nog steeds hebben heel wat rechtspersonen het register niet ingevuld.
Tot 31/12/2019 hanteert de FOD Financiën echter een gedoogperiode: er zullen tot dan geen sancties worden opgelegd bij foutieve of onvolledige registratie.
Daarna is het gedoogbeleid definitief afgelopen en zullen sancties (zie hieronder) worden opgelegd.   

Voor wie nog niet helemaal mee is met het verhaal, hieronder nog een korte toelichting. 
 

Wie is de uiteindelijke begunstigde in een vennootschap?

Het betref alle natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks (via een andere vennootschap) minstens 25% van de aandelen van een vennootschap in bezit hebben.
Ook natuurlijke personen die 'zeggenschap' hebben in de vennootschap, zoals bestuurders en zaakvoerders, worden hier bedoeld.
Kan geen van deze natuurlijk personen geïdentificeerd worden, dan zullen de leidinggevende personeelsleden worden aangeduid als UBO.
 

Welke informatie moet worden meegdeelde?

Het gaat vooral om identificatiegegevens van de betrokken natuurlijke personen zoals naam, adres en nationaliteit. Daarnaast is ook de datum waarop men UBO is geworden vereist.
Het is het bestuursorgaan van de vennootschap dat ervoor moet zorgen dat deze info in het UBO-register wordt opgenomen.
 

Hoe werkt het?

Het UBO-register invullen kan via de online applicatie MyMinFin. Aanmelden kan o.a. via je elektronische identiteitskaart of de (zeer handige!) itsme app.
De informatie in het register kan door de 'bevoegde autoriteiten' worden geraadpleegd. Dit zijn overheidsinstanties zoals de fiscale administraties, maar bijv. ook boekhouders en notarissen die deze info nodig hebben in het kader van cliëntenonderzoek.
Verder kan iedere burger, weliswaar tegen betaling, het UBO-register inkijken. De informatie die dan zichtbaar is, is echter beperkt, om de privacy van de betrokkenen te respecteren, en kan enkel geraadpleegd worden vertrekkende van de naam of het KBO nummer van de vennootschap. In omgekeerde richting per UBO zoeken om na te gaan in welke ondernemingen deze natuurlijke persoon belangen heeft, zal niet mogelijk zijn.
Deze toegankelijkheid voor het grote publiek is meteen ook aanleiding tot heel wat kritiek: meer vermogende mensen vrezen dat het zo mogelijk wordt de volledige omvang van hun vermogen in kaart te brengen.
 

Sancties

Vul je niet tijdig het UBO-register in, dan zal je je in eerste instantie aan een boete (tussen de € 250 en € 50.000!) mogen verwachten.
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die in gebreke blijven, zullen zeker van naderbij worden onderzocht in het kader van de antiwitwaswetgeving.
Het is net de bedoeling van de overheid om misbruik van rechtspersonen om zwart en/of misdaadgeld wit te wassen op te sporen. 
 

Vragen: contacteer je boekhouder of accountant

Nog vragen? Contacteer je boekhouder of accountant dan zeker zelf even om na te gaan hoe je je met deze veplichting in orde kan stellen.


  
 
 
Kantoren in de kijker

boox2 - Hasselt

BOOX

Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.1
3500 Hasselt

Specialisatie: Van een moderne bedrijfsa (...)DHollander - Leuven

D'Hollander & Partners

Liemingenstraat 23
3000 Leuven

Specialisatie: D'Hollander & Partners is (...)Fisckodata - Geraardsbergen

Fiskodata nv

Vredestraat 2
9500 Geraardsbergen

Specialisatie: Vennootschappen - Eenmans (...)


Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

Wings    Taxxpert    WinBooks    Octopus   


Het woordenboek is de enige plek waar succes voor werk komt.

- Arthur Brisbane -