NIEUWS & TIPS

Interessante weetjes over cijferberoepers, nieuws én tips uit de sector.
Boekhouderstotaal.be houdt je op de hoogte!

Wat wil je weten?

Het nieuwe vennootschapsrecht: 'dwingende bepalingen' vanaf 01/01/2020

15/1/2020Het nieuwe vennootschapsrecht trad op1/5/2019 in werking. Bestaande vennootschappen hebben nog tot 1/1/2024 om zich aan de nieuwe regels aan te passen, maar een aantal 'dwingende bepalingen' gingen al op 1/1/2020 in. Tijd voor actie dus!

Nieuwe rechtsvorm

De wetgever heeft de oude vennootschapsvormen vanaf 1/1/2020 afgeschaft. Dat betekent dat er nu enkel nog volgende vennootschapsvormen bestaan:
Maatschap, VOF (vennootschap onder firma), CommV (commanditaire vennootschap), BV (besloten vennootschap), NV ( naamloze vennootschap) en CV (coöperatieve vennootschap).
Vanaf 1/1/2020 ben je verplicht deze nieuwe benamingen en afkortingen te gebruiken in al je (officiële) communicatie, al worden er voorlopig geen sancties voorzien bij inbreuken.
Alle online vermeldingen van je vennootschappen laat je dus best asap aanpassen, maar je voorraad briefhoofden en enveloppen mag je nog opgebruiken. Denk er wel aan deze bij een nieuwe druk te laten aanpassen!

Bestuurders-rechtspersonen moeten zich door een natuurlijke persoon laten vertegenwoordigen.

Rechtspersonen (andere vennootschappen) kunnen nog steeds deel uitmaken van het bestuursorgaan van een vennootschap, maar moeten een natuurlijke persoon aanduiden om zich te laten vertegenwoordigen
Ga na of dit voor jouw vennootschap in orde is. Zo nee, dan is onmiddelijke actie vereist: een bestuursorgaan dat niet wettelijk is samengesteld kan immers geen geldige besluiten nemen.

Geen dubbele mandaten meer in 1 en dezelfde vennootschap.

Je kan niet meer tegelijk als natuurlijke persoon én vertegenwoordiger van een rechtspersoon in een bestuursorgaan zetelen. Ook hier dien je onmiddelijk in actie te schieten mocht dit wel nog het geval zijn.

Bestuurders moeten zelfstandigen zijn

Heb je een bestuursmandaat in een vennootschap dan moet je je laten regitreren als zelfstandige. Werk je ook nog als werknemer, dan kan je eventueel onder het statuut van zelfstandige in bijberoep werken.
Je zal steeds moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, maar als je mandaat onbezodigd is, dan kan je vrijgesteld worden van sociale bijdragen.

Kapitaal verdwijnt in kapitaaloze vennootschappen (BV en CV)

De rubriek 'kapitaal' zal in bestaande BV's en CV's worden omgezet in een onbeschikbare reserve. Datzelfde geldt voor de wettelijke reserves in deze vennootschapsvormen. Beide posten verdwijnen dus niet zomaar, maar nemen een andere vorm aan in de balans.
Hiervoor hoef je zelf geen actie te ondernemen: je boekhouder zorgt hiervor.

Je boekhouder kan je helpen

Lijkt dit je allemaal moelijk en ingewikkeld? Troost je, jij bent zeker niet de enige!
Je boekhouder is uiteraard helemaal mee met deze nieuwe regels en kan jouw met raad en daad bijstaan hierin.
 

In 't kort

Op 1/1/2020 zijn  een aantal regels uit de nieuwe vennootschapswetgeving in werking getreden. Je boekhouder is uitstekend geplaatst om jou te helpen dit voor jou vennootschap in orde te brengen.  
Kantoren in de kijker

Accofisc - Kortrijk

Accofisc

President Kennedypark 24 bus 2
8500 Kortrijk

Specialisatie: Accofisc is uw partner vo (...)Tellis_logo - Nijlen

R.P.C.

Nonnenstraat 76
2560 NijlenMultum - Wetteren

Multum Accountants

Brusselsesteenweg 415
9230 Wetteren

Specialisatie: In deze turbulente tijden (...)


Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

WinBooks    Octopus    Taxxpert    Wings   


Leen nooit geld van een optimist. Hij verwacht altijd dat je het hem zal teruggeven.

- J. Berry -